Zbiorcza droga południowa już otwarta

Wczoraj, 14 grudnia br. o godz. 10:00 oddano do użytku zbiorczą drogę południową. Ostatnio ukończono jej odcinek od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej. Nowo powstała inwestycja unowocześnia miasto i poprawia płynność ruchu drogowego.

0
531

Wczoraj, 14 grudnia br. o godz. 10:00 oddano do użytku zbiorczą drogę południową. Ostatnio ukończono jej odcinek od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej. Nowo powstała inwestycja unowocześnia miasto i poprawia płynność ruchu drogowego.

Zbiorcza droga południowa ma dla Legnicy charakter wręcz strategiczny. Unowocześnia miasto. Łączy bowiem jego część zachodnią ze wschodnią, dzięki przeprawie przez Kaczawę. Bezpośrednio skomunikuje wielkie osiedlowe strefy zamieszkania ze strefami handlowymi i przemysłowymi. Poprawi bezpieczeństwo podróżowania i płynność jazdy, wyprowadzi ruch ze śródmieścia. – Oddajemy mieszkańcom nowoczesne obiekty i przyjazny układ komunikacyjny. Cieszy nas wyjątkowy standard inwestycji w każdym jej szczególe. Niech to będzie świąteczny prezent dla miasta – mówił Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy na otwarciu nowej drogi.

Realizacja nowej drogi rozpoczęła się już w 2003 roku. Wtedy ulica Grabskiego przez ul. Reja połączona została ze Złotoryjską. Powstała dwujezdniowa droga. Trzy lata później ulicę Grabskiego przebudowano na odcinku od Kościuszki do Wojska Polskiego. W ramach przebudowy ulicy Jaworzyńskiej w 2014 roku kontynuowano budowę zbiorczej drogi południowej w kierunku wschodnim. Sięgnęła ona poza skrzyżowanie z Jaworzyńską. To były pierwsze etapy budowy.

Etap drugi budowy tej drogi trwał 20 miesięcy, od marca 2016 roku do listopada roku 2017. Wykonawca musiał uporać się z wieloma przeszkodami, które zwalniały lub uniemożliwiały prace. Od marca do października 2016 roku obowiązywał okres lęgowy ptaków, dlatego nie wolno było usuwać drzew kolidujących z trasą budowy drogi. Potrzebny był również czas na przeniesienie, pod nadzorem entomologów, w inne miejsce odkrytego siedliska chronionego prawem chrząszcza – pachnicy dębowej. W trosce o ochronę przyrody 130 metrów sieci wodociągowej było drążone bez wykopów pod systemami korzeniowymi drzew, które przy innej technologii, musiałyby być wycięte. Udało się ocalić prawie całą aleję lipową. Inną przeszkodą była konieczność usunięcia przez saperów w okolicy ul. Bielańskiej odkrytych niemieckich skrzyń z amunicją z czasów II wojny światowej.

Pięcioprzęsłowy most na Kaczawie stanowił najtrudniejszy inżynieryjnie i technologicznie obiekt tej inwestycji. Na podporach ułożono 64 belki. Te najdłuższe mają po 28 metrów długości i ważą po 30 ton każda. Przywieziono je z Łodzi, co było trudną operacją logistyczną. Do ich montażu wykorzystywany był jeden z największych dźwigów kołowych w tej części kraju.

Przed nami trzeci etap budowy drogi zbiorcze południowej, który zamknie i uczyni spójnym ten ogromny element miejskiego układu komunikacyjnego. Jest on zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Droga zbiorcza będzie przedłużona od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego. Wybrano już pracownię, która wykona dokumentację projektową III etapu. Budowa zaplanowana jest na rok 2019.

Najistotniejsze fakty dotyczące inwestycji:

– najdłuższy w Legnicy most na Kaczawie (119,43 m) o wysokości 8,5 m nad rzeką; most jest iluminowany,

– ok. 1 600 m drogi od ul Jaworzyńskiej do skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, obustronnymi ścieżkami rowerowymi,

– zbudowano łącznie ponad 2 300 metrów jezdni, ponad 4 700 m chodników i 2 560 m ścieżek rowerowych,

– powstały cztery mosty nad Młynówką,

– dwa ronda (po jednym z każdej strony Kaczawy), na wysokości planowanego połączenia drogi zbiorczej z ul. Mickiewicza oraz na jej skrzyżowaniu z ulicami Topolową i Bielańską,

– przebudowa wlotów ulic Kwiatkowskiego, Zagrodowej, Topolowej i Bielańskiej,

– parkingi na prawie pół tysiąca miejsc (w tym kilkadziesiąt dla niepełnosprawnych) dla dojeżdżających na Stadion Orła Białego, do zaplanowanego letniego parku wodnego przy Stromej czy odwiedzających Park Miejski,

– podziemne przejście dla pieszych łączące przyszły park wodny przy ul. Stromej z parkiem Miejskim i umożliwiające bezpieczne przejście z parkingu do parku,

– ponad 1,5 miliona ułożonej kostki brukowej,

– zasadzono 208 drzew i ponad 14 tysięcy krzewów,

– powstało prawie 150 ulicznych lamp ledowych i doświetlaczy przejść dla pieszych,

– 14 km kabli i rur podziemnych,

– ponad 2,5 km kanalizacji deszczowej i 1600 m sieci Legman,

– usunięcie ok. 3 km podziemnych kolizji z sieciami gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

– wykorzystano: 230 tys. ton materiałów sypkich, 23 tys. ton kruszywa łamanego, 7,2 tys. ton masy asfaltowej i 10 km krawężników.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.