Legnickie wodociągi pozyskały kolejne dotacje unijne

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Mróz podpisali umowę na blisko 7 mln zł dofinansowania unijnego do legnickiej gospodarki wodno-ściekowej. To już czwarty projekt LPWiK współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

0
288

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Mróz podpisali umowę na blisko 7 mln zł dofinansowania unijnego do legnickiej gospodarki wodno-ściekowej. To już czwarty projekt LPWiK współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap III” na terenie oczyszczalni ścieków zmodernizowane zostaną: stacja odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego. Natomiast na terenie Zakładu Produkcji Wody ujęcie wody. Spółka przeprowadzi także szereg inwestycji związanych z siecią kanalizacyjną na terenie Legnicy. Rozbudowany również będzie system GIS (system informacji geograficznej) o dostęp mobilny, który umożliwi służbom prowadzącym eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej pracę z programem również w terenie.

Dotacje unijne do legnickich wodociągów

To już czwarty projekt LPWiK, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Legnickie wodociągi na realizację ośmiu zadań w ramach tego projektu otrzymają dotację w wysokości blisko 7 mln zł, natomiast przewidywany koszt inwestycji to około 14,1 mln zł.

Dotychczas spółka podpisała umowy na łączną kwotę ponad 106 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 46 mln zł. Dzięki tym środkom LPWiK m.in. zmodernizowała Zakład Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przygotowując tym samym kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe. Zakupiono też pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji. Działalność ta dobrze służy poprawie jakości życia legniczan oraz ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.