Uchwały antysmogowe dla Dolnego Śląska przyjęte

0
282

Jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które przez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Z tego obowiązku wywiązały się władze województwa dolnośląskiego. Podczas dzisiejszej sesji sejmiku radni przyjęli uchwały antysmogowe. Nad rozwiązaniami, które poprawią jakość powietrza w naszym regionie pracował zespół ekspertów powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Opracowanie uchwał antysmogowych zajęło ponad rok. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lipca 2018 roku. Czy to oznacza koniec ery palenia węglem i czyste powietrze nad Dolnym Śląskiem?

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia WHO wynika, że spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast i miasteczek aż 33 to miejscowości położone w Polsce. Wpływ zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie zależy od czasu ekspozycji, pogody, stanu zdrowia, wieku oraz składu zanieczyszczeń. Niestety Polska w dalszym ciągu pozostaje rekordzistą, jeśli chodzi o zanieczyszczenia pyłami, a średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają normy nawet o 500-600%. Najgorzej jest podczas sezonu grzewczego. Przyjęte dziś rozwiązania dla województwa dolnośląskiego mają to zmienić.

Dolny Śląsk podjął wielkie wyzwanie walki o czyste powietrze. Po ponad roku prac eksperckich i prowadzonych w całym regionie konsultacjach społecznych przedstawiliśmy konkretny plan walki ze smogiem. Wyeliminujemy najgorsze węglowe i stopniowo będziemy rezygnować z nisko klasowych instalacji grzewczych. Ważny był dla nas kompromis i wysłuchanie głosów różnych grup społecznych, w tym ekologów i mieszkańców regionu ― mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Głosowanie dotyczyło trzech uchwał: dla gminy Wrocław, 11 uzdrowisk oraz całego województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem gminy Wrocław i 11 uzdrowisk). Uchwały dla uzdrowisk i całego obszaru województwa zostały przyjęte jednogłośnie. W głosowaniu dotyczącym Gminy Wrocław trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwały się dopełniają, przygotowanie trzech wynika z różnorodności wprowadzonych ograniczeń dotyczących stosowania paliw i instalacji spalających te paliwa. ― mówi Maciej Zathey, Dyrektor Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Prace nad uchwałą antysmogową były społeczną dyskusją, swoje uwagi i spostrzeżenia mógł zgłosić każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z nowymi przepisami na Dolnym Śląsku stopniowo będą likwidowane piece na węgiel. Zakaz ich montowania będzie obowiązywał od 1 lipca 2018 roku. Główne założenia trzech projektów dotyczą wyeliminowania spalania paliw złej jakości i wyłączenia z obiegu instalacji grzewczych powodujących trującą emisje gazów oraz pyłów do atmosfery, wymianę kotłów i pieców na niskoemisyjne.

Przyjęte przez sejmik uchwały antysmogowe, to pierwszy realny krok w walce o to, żebyśmy wszyscy mogli oddychać czystym powietrzem. W skutecznym działaniu niezbędne będzie wsparcie rządowe i samorządowe. Przed nami ważny czas, aby skutecznie walczyć o czyste powietrze, o lepszą jakość życia ― mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

Od 1 lipca 2018 będzie obowiązywał zakaz stosowania najgorszej jakości paliw:

  • Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3mm,
  • mułów i flotokoncetratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym 20 %.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.