PWSZ w Legnicy prowadzi zapisy na egzaminy TELC na 2018 rok

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC, które przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program ramowy Rady Europy - Common European Framework of Reference.

0
279

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC, które przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program ramowy Rady Europy – Common European Framework of Reference.

Egzaminy TELC 

Egzaminy TELC kładą szczególny nacisk na komunikację językową oraz sprawdzają praktyczne umiejętności tj. słuchanie, pisanie, czy umiejętność poprawnej zastosowania gramatyki w różnych sytuacjach.  Są respektowane na arenie międzynarodowej. Poniżej przedstawiamy terminy zapisów na egzaminy w 2018 roku.

Egzamin LCCI English for Business seria 2_2018. Termin rejestracji upływa 19 lutego 2018 r. Terminy egzaminów na poszczególnych poziomach:

 • A1/A2- English for Business Preliminary Level – 03.04.2018 r. – 220 zł
 • A2/B1- English for Business Level 1 – 04.04.2018 r. – 230 zł
 • B1/B2- English for Business Level 2 – 03.04.2018 r. – 250 zł
 • B2/C1- English for Business Level 3- 04.04.2018 r. – 310 zł

Światowe wyniki egzaminów LCCI English for Business zostaną opublikowane na http://www.lcci.org.uk dn. 13 czerwca 2018 r.

Egzamin LCCI English for Business seria 3_2018. Termin rejestracji upływa 22 kwietnia 2018 r.

Terminy egzaminów na poszczególnych poziomach:

 • A1/A2- English for Business Preliminary Level – 04.06.2018 r. – 220 zł
 • A2/B1- English for Business Level 1 – 06.06.2018 r. – 230 zł
 • B1/B2- English for Business Level 2 – 04.06.2018 r. – 250 zł
 • B2/C1- English for Business Level 3 – 06.06.2018 r. – 310 zł

Światowe wyniki egzaminów LCCI English for Business zostaną opublikowane na http://www.lcci.org.uk dn. 13 sierpnia 2018 r.

Egzamin LCCI English for Business seria 4_2018. Termin rejestracji upływa 30 września 2018 r. Terminy egzaminów na poszczególnych poziomach:

 • A1/A2- English for Business Preliminary Level – 13.11.2018 r. – 220 zł
 • A2/B1- English for Business Level 1 – 15.11.2018 r. – 230 zł
 • B1/B2- English for Business Level 2 – 13.11.2018 r. – 250 zł
 • B2/C1- English for Business Level 3  15.11.2018 r. – 310 zł

Światowe wyniki egzaminów LCCI English for Business zostaną opublikowane na http://www.lcci.org.uk dn. 28 stycznia 2019 r.

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Legnicy.

Certyfikaty LCCI

Wszystkie certyfikaty LCCI IQ od poziomu B2 posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej w Polsce (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 218, poz. 1695), i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (od poziomu B2).

Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin na dowolnym poziomie biegłości językowej (A1-C2).

Bliższych informacji udziela – Dorota Szuszkiewicz, Sekretariat WZ – pok. A341 (III piętro), tel. 76/7232205, e-mail: szuszkiewiczd@pwsz.legnica.edu.pl

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

Foto: https://dolny-slask.org.pl/

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.