Legnica: debaty na sesji Rady Miejskiej

Podczas wczorajszej (27 listopada) sesji Rady Miejskiej zgromadzeni debatowali i głosowali nad projektami uchwał - 10 z nich przyjęli, a 5 odrzucili. Zapadły też decyzje korzystne dla mieszkańców. 

0
409

Podczas wczorajszej (27 listopada) sesji Rady Miejskiej zgromadzeni debatowali i głosowali nad projektami uchwał – 10 z nich przyjęli, a 5 odrzucili. Zapadły też decyzje korzystne dla mieszkańców. 

Poparcia Rady Miejskiej nie znalazły wszystkie trzy projekty uchwał dotyczących wyrażenia opinii o lokalizacji w mieście kasyn gry. Z kolei 15 głosami zostały odrzucone propozycje radnych PO, by uchylić obowiązującą uchwałę w sprawie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Legnicy i wprowadzić przyjęcie innych zasad. – To, niestety, mogłoby spowodować likwidację miejsc w niepublicznych placówkach – mówi Dorota Purgal, zastępca prezydenta, dodając: Naszą intencją przy wprowadzaniu dotacji było zwiększanie ilości miejsc w żłobkach i klubach niepublicznych, czyli pomoc w dostępie do takiej opieki dla rodziców, oraz wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu tych miejsc. Wcześniej w placówkach niepublicznych było 36 miejsc, obecnie ta ilość wzrosła dzięki miejskim dotacjom do 125. Dobrze więc, że dotacje pozostały na dotychczasowych zasadach.

Rada przyjęła m.in. program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018, a także program opieki nad zabytkami miasta Legnicy na lata 2017-2020.

Legnica partnerskim miastem

Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na przystąpienie Legnicy do partnerstwa z miastem Miśnią w Republice Federalnej Niemiec. Miśnieńska rada uchwałę o podobnej treści przyjęła jednogłośnie 1 listopada. Partnerstwo z Miśnią stworzy możliwości współpracy w zakresie szkolnictwa, kultury, sportu, turystyki, administracji i biznesu.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy, przygotowano podwaliny pod zawarcie partnerstwa z Miśnią, która dołącza do grona pozostałych miast partnerskich Legnicy – Wuppertalu (Republika Federalna Niemiec), Drohobycza (Ukraina), Blanska (Czechy) i Roanne (Francja).

Zmiany w budżecie miasta

Radni przyjęli też prezydencki projekt zmian tegorocznego budżetu miasta. Dzięki nim dochody wzrosną o 6 mln 67 tys. 282 zł, wydatki zaś zmniejszą się o 2 mln 932 tys. 718 zł.

Po zmianach planowany tegoroczny deficyt w wysokości ok. 25 mln zł ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 mln zł do poziomu 15 mln 540 tys. Jednocześnie planowany na 2017 rok kredyt bankowy również zmniejszy się o 10 mln złotych. To korzystne zmiany, wynikające z oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej, związanej np. z przetargami i rozliczeniami zrealizowanych już zadań – mówił Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Na wzrost dochodów składa się przede wszystkim kolejna transza refundacji nakładów poniesionych na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej w wysokości ok. 3,5 mln zł oraz ponad 653 tysiące zł środków europejskich, przeznaczone na wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach legnickich.

W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowane będą systemy alarmowe w placówkach oświatowych, co pozwoli na obniżenie wydatków na ochronę tych obiektów o kwotę prawie 240 tys. zł. Ponad 3 mln złotych będzie przeznaczonych na uzupełnienie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Dotacje zwiększą się też dla legnickich instytucji kultury.

Korzystne decyzje dla mieszkańców

Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowaną przez prezydenta uchwałę dotyczącą taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków po nowym roku. Wysokości opłat po 1 stycznia pozostaną takie same, jak dotąd: 10,66 zł za m3 dla gospodarstw domowych i 10,93 zł dla przemysłu. Obniży się jednocześnie opłata abonamentowa za odczyty i rozliczenia wodomierzy mieszkańców, którzy zgodzą się na stosowanie faktur elektronicznych oraz na odczyt radiowy przy tzw. podlicznikach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.