Propozycja Krzakowskiego na zmiany w budżecie 2017

Prezydent Tadeusz Krzakowski zaproponował Radzie Miejskiej zmiany w budżecie na 2017 rok. W wyniku analizy tegorocznych dochodów i wydatków, prezydent zaproponował przyjęcie uchwały, w wyniku której dochody wzrosłyby o 6 mln 67 tys. 282 zł, a wydatki zmniejszyłyby się o 2 mln 932 tys. 718 zł. 

0
136

Prezydent Tadeusz Krzakowski zaproponował Radzie Miejskiej zmiany w budżecie na 2017 rok. W wyniku analizy tegorocznych dochodów i wydatków, prezydent zaproponował przyjęcie uchwały, w wyniku której dochody wzrosłyby o 6 mln 67 tys. 282 zł, a wydatki zmniejszyłyby się o 2 mln 932 tys. 718 zł. 

Po zmianach planowany tegoroczny deficyt w wysokości ok. 25 mln zł ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 mln zł do poziomu 15 mln 540 tys. Jednocześnie planowany na 2017 rok kredyt bankowy również zmniejszy się o 10 mln złotych. To korzystne zmiany, wynikające z oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej, związanej np. z przetargami i rozliczeniami zrealizowanych już zadań – powiedział Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Budżet Legnicy 

Na wzrost dochodów miasta składa się przede wszystkim kolejna transza refundacji nakładów poniesionych na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej w wysokości ok. 3,5 mln zł oraz ponad 653 tysiące zł środków europejskich, przeznaczone na wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach legnickich.

Oszczędność w budżecie miasta

W ramach wydatków inwestycyjnych prezydent Tadeusz Krzakowski proponuje budowę systemów alarmowych w placówkach oświatowych, co pozwoli na obniżenie wydatków na ochronę tych obiektów o kwotę prawie 240 tys. zł. W ramach wydatków bieżących ponad 3 mln złotych będzie przeznaczonych na uzupełnienie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Dotacje zwiększą się też dla legnickich instytucji kultury.

Źródło: Urząd Miasta Legnica

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.