Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na wykład

0
583

Już w najbliższy piątek 24 listopada w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym w Zamku Książąt Głogowskich odbędzie się wykład „Współczesny Głogów. W poszukiwaniu pamięci”. Na wykład, który rozpocznie się o godzinie 18 zaprasza Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Podczas spotkania, autor prelekcji – dr.hab. Kazimierz S. Ożóg opowie o miejscach w Głogowie, które są żywą lekcją historii, o śladach przeszłości, które współcześni mieszkańcy mogą napotkać każdego dnia. Profesor Ożóg zabierze wszystkich w wyjątkową podróż do powojennego Głogowa, przypomni także dzieje miasta sprzed II wojny światowej. Wstęp wolny.

O prelegencie

Dr hab. Kazimierz Ożóg jest profesorem Uniwersytetu opolskiego, historykiem sztuki. W latach 2006 -2011 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Profesor Ożóg jest członkiem Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Prowadzi badania koncentrujące się między innymi na: rzeźbie współczesnej (szczególnie polskiej), rzeźbie pomnikowej w przestrzeni publicznej (zwłaszcza po okresie 1989 roku) oraz na relacjach sztuka – pamięć w strukturach urbanistycznych i symbolicznych miast zniszczonych po II wojnie światowej. Kazimierz Ożóg jest autorem monografii poświęconych: pomnikom Papieża Jana Pawła II, ikonografii księdza Piotra Skargi i pomnikom Lublina, a także szeregu tekstów naukowych.

Wykład

– Podczas wykładu autor poruszy tematy związane z miejscami pamięci oraz poszukiwaniem wielokulturowości dawnego Głogowa w krajobrazie współczesnego miasta. Na przestrzeni dziejów w nadodrzańskim mieście funkcjonował prawdziwy tygiel narodów jak i wyznań. Ostatnia wojna doprowadziła do zagłady Głogowa, które w ruinie ostatecznie znalazło się w granicach Polski. Do dziś w odbudowywanym cały czas mieście widoczne są nie tylko już powojenne miejsca pamięci, nie brakuje również śladów tych, nawiązujących do czasów sprzed II wojny światowej… O tym wszystkim będzie mówił prelegent podczas swojego piątkowego wykładu zaprasza wiceprezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej Dariusz Czaja. Interesujący temat przedstawiony przez wybitnego naukowca, powinien zaciekawić nie tylko miłośników historii.

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa ono na rzecz miasta Głogowa i regionu. Jego główne cele statutowe to:

 1. Rozwijanie idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości i więzi regionalnej, pielęgnowanie tradycji kultury regionalnej i dziedzictwa historycznego.
 2. Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz miasta Głogowa i Ziemi Głogowskiej oraz regionu dolnośląskiego w zakresie działalności statutowej.
 3. Popularyzowanie wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej oraz działanie na rzecz edukacji regionalnej.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie źródeł wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej
 5. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku kultury, twórczości artystycznej i naukowej
  w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej oraz popieranie dalszego rozwoju tych dziedzin.
 6. Skupianie wokół idei Towarzystwa regionalistów oraz działaczy społecznych i osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.
 7. Podejmowanie działań służących ratowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci
  w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej.
 8. Działanie na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich związanych z historią oraz ze współczesnymi osiągnięciami lokalnymi i regionalnymi.

 Członkiem zwyczajnym TZG może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa poprzez złożenie deklaracji pisemnej (do pobrania na stronie www.tzglogow.pl ).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.