Jerzmanowa w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego zestawienia

0
250

Gmina Jerzmanowa znalazła się w pierwszej dziesiątce prestiżowego rankingu Inwestycji Samorządowych 2014 -2016 opublikowanego na łamach ogólnopolskiego czasopisma samorządowego Wspólnota. Wyniki publikowane są rok po okresie którego dotyczą zebrane w zestawieniu dane (w takim czasie dostępne są statystyki z GUS). Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym rankingu na lata 2013 -2015 Gmina Jerzmanowa uplasowała się na 13 pozycji. Rankingi Wspólnoty są opracowywane przez Prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Zestawienia wszystkich samorządów analizuje się na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem różnych aspektów. Rankingi Wspólnoty są wynikiem dogłębnej analizy zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników, dlatego stanowią one cenne źródło informacji dla samorządów.

Nasze hasło promocyjne brzmi „Gmina gościnna dla rozwoju”. Jesteśmy gminą niezwykle atrakcyjną z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego, o czym świadczy dynamiczny wzrost liczby mieszkańców w ostatnich latach. W ciągu niespełna 7 lat przybyło nam ponad 1000 osób. Dzięki pokaźnemu budżetowi możemy realizować poważne inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej, służące podnoszeniu poziomu życia mieszkańców. Przy dużych pieniądzach, które posiadamy, nie zapominamy o pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Kierowanie taką gminą, jak Jerzmanowa, przy wielu wyzwaniach, ale i przy dobrej współpracy z radą gminy i wieloma partnerami sprawia ogromną satysfakcję — mówi Lesław Golba, wójt Gminy Jerzmanowa. Na inwestycje co roku w budżecie przeznacza się w gminie około 30 % środków, czyli ok. 13 mln zł.— Zdajemy sobie sprawę, że wielkość wydatków na inwestycje będzie skutkowała wzrostem komfortu życia mieszkańców. Główne działania polegają na budowie i utrzymaniu dróg, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz remontach i budowie obiektów kubaturowych. (…) Jesteśmy partnerem finansowym w realizacji wspólnych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i wojewódzkich. Współuczestniczymy w realizacji inwestycji z zakresu urządzeń związanych z dostawą gazu, szerokopasmowym dostępem do Internetu — informują na łamach ogólnopolskiego czasopisma urzędnicy z Jerzmanowej.

Wszystkie przedsięwzięcia mają jeden, wspólny cel – poprawienie jakości i komfortu życia mieszkańców. Należy podkreślić, że prowadzone inwestycje nie dotyczą tylko budowy chodników i dróg. Na polskich wsiach powstają ścieżki rowerowe, nowoczesne place zabaw, wprowadzane są innowacyjne rozwiązania ekologiczne, uzbrajane są tereny inwestycyjne w celu rozwoju rynku pracy. Już nie tylko tradycyjne rolnictwo i hodowla zwierząt, Polska Wieś z impetem wkraczała w XXI wiek. Atrakcyjne tereny, dobrze rozbudowana infrastruktura, nieustanny rozwój i postęp sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się zamieszkać właśnie na pięknych terenach wiejskich.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.