„Europa z naszej ulicy” szansą dla głogowskich uczniów na europejską nagrodę

0
721

Jeszcze tylko kilka dni zostało, aby zgłosić się do konkursu „Europa z naszej ulicy” i wygrać wyjazd do Brukseli. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadanie, z którym muszą się zmierzyć młodzi ludzie to odnalezienie wspólnego mianownika pomiędzy najbliższą okolicą a europejską wspólnotą. Program “Europa z naszej ulicy” ma na celu: odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości oraz rozwój kompetencji społecznych młodzieży. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 listopada.  Głogowskie szkoły w dalszym ciągu mają jeszcze szanse na zaprezentowanie swoich talentów. Dzięki kreatywności i wyobraźni być może to właśnie młodzi głogowianie znajdą się w zaszczytnym gronie laureatów, którzy zdobędą wyjątkową nagrodę…

Do konkursu zapraszana jest młodzież w wieku od 16 do 19 lat. Zgłaszać mogą się grupy od 4 do 6 osób. Nagrodą dla zespołu, który okaże się najlepszy jest wizyta w Brukseli, poznanie instytucji europejskich oraz spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Organizatorami konkursu są Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Liberalna Edukacja. Laureaci konkursu, po powrocie z Brukseli, będą mieli za zadanie przedstawienie nagrodzonych projektów we własnym środowisku, na przykład w szkole. Pierwszym krokiem jest wysłanie zgłoszenia zgodnie z formularzem, który znajduje się na stronie internetowej www.pcyf.org.pl  (zakładka „pobierz”) na adres [email protected]. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

  • Pierwszy to zgłoszenie pomysłu, opis tego, co i w jakiej formie młodzież zamierza zrealizować i zaprezentować. Może to być projekt edukacyjny lub społeczny, film, makieta, słuchowisko radiowe, cykl artykułów prasowych, film (maksymalnie 5 minutowy). Uczestnicy mogą też przeprowadzać wywiady, badania dotyczące na przykład wpływu europejskich tradycji na lokalną społeczność, możliwości są nieskończone.

Z pośród nadesłanych propozycji podczas preselekcji jurorzy wybiorą 10 projektów, które przejdą do kolejnego etapu.

  • Drugi etap to przelanie słów i planów w realizację. Jeśli wykonanie projektu wiązałoby się z kosztami, uczestnicy otrzymają środki finansowe.

Autorzy najciekawszych prac zaprezentują swoje dzieła przed jurorami .Spośród uczestników, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu jury wyłoni 3 zwycięskie drużyny, laureatów konkursu „Europa z naszej ulicy”. Najważniejsze kryteria, na podstawie których będą ocenianie projekty to: wykazanie związku zaprezentowanej tematyki z celami konkursu, aktualność zaprezentowanego projektu, znajomość tematu, umiejętność wspólnej pracy, atrakcyjność formy prezentacji.

  Temat może wydawać się skomplikowany, ale to tylko pozory! Gdy sięgniemy głębiej okazuje się bowiem, że ślady naszej wspólnej europejskiej teraźniejszości i przeszłości widoczne są nawet w najmniejszych miejscowościach, że w europejskiej wspólnocie jesteśmy bardziej zakorzenieni niż nam się wydaje mówi Maria Holzer Dyrektorka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, organizatora konkursu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.