Pamiętajmy o bezdomnych w Głogowie – Akcja zima 2017/18.

0
666
2017-11-8 bezdomni

Na dworcach, w opuszczonych budynkach, klatkach schodowych i śmietnikach, wszędzie, gdzie jest choćby namiastka ciepła i kawałek dachu nad głową można spotkać osoby bezdomne. Zwykle omijamy je z daleka, w obawie przed agresywnym zachowaniem, usposobieniem i zapachem, który wywołuje wstręt. Ciężko okazać współczucie bezdomnym, gdy w ich pobliżu unosi się woń alkoholu, a wulgarne słownictwo, jakim się posługują słychać z daleka. Są jednak sytuacje w obliczu których nie powinniśmy przechodzić obok tych ludzi obojętnie. Gdy znajdujemy się w miejscu, gdzie czyjeś zdrowie i życie jest zagrożone, powinniśmy natychmiast reagować, wykonanie jednego telefonu na numer alarmowy to przecież tak niewiele. W związku ze zbliżającą się zimą i spadkiem temperatur głogowska policja apeluje do mieszkańców, by informowali o miejscach, w których przebywają osoby bezdomne.

Listopad przyniósł spadek temperatur co spowodowało, że przebywanie poza budynkiem, bez ogrzewania stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, a przecież zima dopiero przed nami. Wraz z nadejściem pierwszych chłodów głogowscy policjanci wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęli kontrole miejsc, w których można spotkać osoby bezdomne. Działania mają na celu weryfikację liczby bezdomnych w Głogowie, a przede wszystkim udzielenie tym osobom pomocy. Policjanci bazują również na danych, jakie udało im się zdobyć w ciągu całego roku. Starają się zapobiegać tragediom, do jakich może dojść w czasie zimy i mrozów.  Policjanci i pracownicy MOPS i GOPS-ów, oferują pomoc bezdomnym oraz informują o jej zakresie. W szczególnych przypadkach zapewniają transport do przytuliska czy innego miejsca pomocy. Instytucje i organizacje oferujące pomoc osobom bezdomnym w Głogowie to:

1.Przytulisko dla najuboższych im. Siostry Faustyny znajdujące się w Żukowicach, jest w stanie zapewnić nocleg dla 80 mężczyzn. Jak się dowiedzieliśmy obecnie w przytulisku przebywają 34 osoby. Podczas ubiegłorocznej zimy schronienie znalazło tu niespełna 80 bezdomnych, w okresie silnych mrozów w przytulisku dostawiane są materace, by pomieścić więcej potrzebujących – maksymalnie 100 osób.

2.Dom samotnej Matki z Dzieckiem, placówka mieści się na ulicy Folwarcznej 50.  Dom przystosowany jest dla 50 matek z dziećmi oraz 10 kobiet bezdomnych. Miejsce jest w trakcie restrukturyzacji, dlatego dane te mogą w najbliższym czasie ulec zmianie. Obecnie zamieszkuje tu 16 osób.

3.Kuchnia Brata Alberta na placu Kardynała 1 wydaje 50 posiłków dziennie.

4.Jadłodajnia na ulicy Sikorskiego23, wydająca 30 posiłków dziennie

5.Noclegownia imienia Brata Alberta, nocleg i schronienie może znaleźć tu 6 osób, w wyjątkowych sytuacjach są dostawiane materace.

Ponad 33,4 tys.  – tyle osób naliczono podczas ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych, która została przeprowadzona w nocy z 8 na 9 lutego bieżącego roku. Takie działania zostały przeprowadzone po raz czwarty, są koordynowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wynika z przeprowadzonych w lutym badań, w Polsce najwięcej osób bezdomnych ma 41-60 lat (16 029); jeśli chodzi o wykształcenie, dominuje zawodowe (42,71 % ) i podstawowe (32,01%); najmniej jest osób z wykształceniem wyższym (2,11 %). Wśród osób bezdomnych najbardziej liczną grupę stanowiły osoby pozostające w stanie bezdomności przez okres do 2 lat (26,47 %), niewiele mniej było osób pozostających stanie bezdomności od 6 do 10 lat (25,14 %). Najczęstszym źródłem dochodu wśród osób objętych badaniem jest zasiłek z pomocy społecznej (36,65 %) oraz zbieractwo (12,73 %). Znaczącą grupę stanowią osoby, które w ogóle nie posiadają dochodu (16,99 %). Podczas sezonu zimowego 2016/17 z wychłodzenia zmarło w Polsce 110 osób. Wśród tych osób, 40 procent stanowiły osoby bezdomne. Pozostałe przypadki to inne przyczyny, niezwiązane z bezdomnością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.