Głogowianie przechodzą na wcześniejszą emeryturę

0
515

Od 1 września 60-letnie Polki i 65-letni Polacy mogli składać wnioski o emeryturę. Blisko 1 mln osób, które zdecydują się pozostać w pracy, będzie objętych dłuższą ochroną przed zwolnieniem.

Od 1 października nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego. To oznacza, że ustawa poprzedniego rządu o stopniowym wydłużaniu czasu pracy do 67 lat przestała obowiązywać.Ubezpieczeni w ZUS, rolnicy z KRUS, sędziowie i prokuratorzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę.Będą mogły o nią wystąpić kobiety, które w październiku ukończą 60 lat, i mężczyźni, którzy ukończą 65 lat.Aby dostać emeryturę, nie wystarczy być do niej uprawnionym. Trzeba jeszcze złożyć wniosek w oddziale ZUS.
Szacunkowa liczba wniosków o emeryturę, która wpłynęła do Inspektoratu ZUS w Głogowie od początku września wynosi 930 – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Ponad 20 000 wniosków emerytalnych wpłynęło we wrześniu do placówek ZUS na Dolnym Śląsku. W całej Polsce w ciągu miesiąca ZUS przyjął 275 728 wniosków emerytalnych, w tym 235 911 wniosków pierwszorazowych i 196 715 związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. Dodatkowo wnioski o emeryturę złożyło 871 osób mieszkających poza granicami Polski.Prawie 60 proc. przyszłych emerytów to kobiety. – Po szturmie na ZUS w pierwszych dniach września obecnie codziennie jest składanych coraz mniej wniosków – mówi rzecznik dolnośląskiego oddziału ZUS. – Dzisiaj średni czas oczekiwania w kolejce to zaledwie cztery minuty. Większość wniosków składają kobiety – dodaje.

Wnioski o emeryturę (pierwszorazowe) złożone we wrześniu 2017r na Dolnym Śląsku20 850
WROCŁAW8 702
WAŁBRZYCH7 500
LEGNICA4 648

Ochrona przedemerytalna

Zgodnie z kodeksem pracy przed zwolnieniem chronieni są wszyscy, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od października wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przed zwolnieniem będą chronione 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni.

Jak przejść na emeryturę

Aby dostać emeryturę, musimy złożyć wniosek w oddziale ZUS. Powinny się w nim znaleźć:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania i do korespondencji,
  • wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegamy,
  • wskazanie sposobu wypłaty emerytury (czy np. na konto osobiście),
  • podpis wnioskodawcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował formularz wniosku o emeryturę – EMP, który można dostać w każdym oddziale ZUS lub wydrukować ze strony internetowej www.zus.pl. Należy do niego dołączyć kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Ubezpieczeni, którzy mają ustalony kapitał początkowy i chcą emerytury obliczanej według nowych zasad, do wniosku nie muszą składać żadnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wynagrodzenie.Osoby, które nie mają ustalonego kapitału początkowego, muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych przed 1999 r.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.