Nowym prezesem LPGK został Bogusław Graboń

Bogusław Graboń został prezesem spółki LPGK. Nowy prezes przedstawił już koncepcję działalności przedsiębiorstwa w najbliższym czasie.

0
644

Bogusław Graboń został prezesem spółki LPGK. Nowy prezes przedstawił już koncepcję działalności przedsiębiorstwa w najbliższym czasie.

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  zakończyła 19 sierpnia br. postępowanie, które wyłoniło kandydata na nowego członka zarządu, a jednocześnie prezesa zarządu tej spółki komunalnej.

Rada Nadzorcza, 20 sierpnia podjęła uchwałę powołującą na to stanowisko pana Bogusława Grabonia. Rada stwierdziła, że kandydat spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu, a w szczególności: ukończył studia wyższe o kierunku prawniczym, posiada wymagany staż pracy, w tym wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, wykazał się doświadczeniem w branży gospodarki odpadami komunalnymi oraz złożył wszystkie wymagane w regulaminie oświadczenia.

Kandydat przedstawił też swoją koncepcję zarządzania spółką, zmierzającą do jej dalszego rozwoju na kolejne lata 2018-2020. Jest ona spójna ze Strategią Rozwoju Spółki na lata 2016-2020. Istotne miejsce w niej zajmuje m.in. polityka rozszerzenia świadczonych przez LPGK usług na sąsiednie gminy oraz podniesienia atrakcyjności i skuteczności ofert, jakie spółka będzie składać w postępowaniach przetargowych.

Priorytetowe zadania prezesa LPGK

Tak o swoich zadaniach w spółce LPGK mówił prezes Bogusław Graboń: – Będę kontynuował i rozwijał procesy rozwojowe i działania inwestycyjne. Ważne jest także poszerzenie sfer świadczonych usług. Spółka funkcjonuje na warunkach rynkowych, a więc musimy skutecznie się mierzyć z konkurentami w branży. LPGK to wielki potencjał nowoczesności, technologii i ludzi.

Za priorytetowe wyzwania najbliższego czasu Bogusław Graboń uznał wejście do sąsiednich gmin z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odzyskanie zamówień na zimowe utrzymanie dróg w Legnicy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.