Legnicki budżet w ostatnich miesiącach

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski przedstawił realizację budżetu miasta w pierwszym półroczu oraz zapowiedział zmiany, jakie zaproponuje niebawem Radzie Miejskiej.

0
383

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski przedstawił realizację budżetu miasta w pierwszym półroczu oraz zapowiedział zmiany budżetu, jakie zaproponuje niebawem Radzie Miejskiej.

Od stycznia do czerwca br. dochody Legnicy wyniosły blisko 265 mln zł i w stosunku do rocznego planu zrealizowane zostały w 51,5 proc. Z kolei wydatki z miejskiej kasy wyniosły nieco ponad 244 mln, co stanowi 45,6 proc. Z zestawienia wynika, że osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 21 mln zł.

Prezydent Krzakowski zaproponuje radnym zwiększenie tegorocznych wydatków miasta o kwotę ponad 5,7 mln zł. O 180 tysięcy, do wysokości 980 tys. zł, może zostać zwiększona pula środków przeznaczanych na dofinansowanie dla mieszkańców, którzy piece ogrzewane paliwem stałym zamienią na ekologiczne (np. gazowe) źródła ciepła, w ramach programu ograniczania niskiej emisji. Ten program jest i będzie w Legnicy kontynuowany. Dodatkowe 170 tys. zł trafi na przebudowę obiektu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Galeria Sztuki otrzyma system klimatyzacji za 35 tys. zł. O około 75 tys. wzrosną wydatki inwestycyjne na potrzeby Legnickiej Biblioteki Publicznej.

Pozostałe zmiany dotyczyć mają m.in.: zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie dróg powiatowych (100 tys.), energię elektryczną (800 tys.), dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej (300 tys.), zwiększenia wydatków oświatowych (4,1 mln) oraz dotacji dla instytucji kultury (209,5 tys. zł).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.