Ostatnie dni rekrutacji na PWSZ

Zaledwie kilka dni pozostało do zakończenia rekrutacji uzupełniającej na legnickiej PWSZ. Ci, którzy nie zdążyli zapisać się na studia w Legnicy - mają na to ostatni moment. Uczelnia czeka na kandydatów na studia do 25 września 2017 roku.  

0
495

Zaledwie kilka dni pozostało do zakończenia rekrutacji uzupełniającej na legnickiej PWSZ. Ci, którzy nie zdążyli zapisać się na studia – mają na to ostatni moment. Uczelnia czeka na kandydatów na studia do 25 września 2017 roku.  

Kandydaci na studia na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, mogą równocześnie w dniach 22-26 września 2017 r. składać dokumenty na studia w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Dokumenty należy składać:

  • 22 września (8:30 – 17:00),
  • 23 września (9:00 – 15:00),
  • 25 września (8:30 – 17:00),
  • 26 września (8:30 – 17:00)

w następujących pokojach:

  • 31 (budynek A – parter) – Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
  • 32 (budynek A – parter) – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
  • 12 (budynek A – parter) – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Ostatnim krokiem rekrutacji jest informacja czy kandydat dostał się na studia. Informacja ta pojawi się 27 września 2017 roku.

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Uczelnia posiada pracownie specjalistyczne, językowe, laboratorium e-edukacji, zasoby biblioteczne i dostęp do baz danych, sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, pracowniami i laboratoriami językowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny (np. laboratorium e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).

Pracownie medyczne wyposażone są w miedzy innymi w: ciśnieniomierze, lampy bakteriobójcze, wagę elektroniczną, oto-oftalmoskop WPT15D, fantomy, inkubator noworodkowy, lóżka rehabilitacyjne, elektrokardiograf, pikflometr, pulsoksymetr, sonometr, kardiomonitor, defibrylator delfin, manekiny, modele szkieletu człowieka, mikroskopy biologiczne binokularowe, łaźnie wodne, pompę próżniową, wstrząsarki laboratoryjne, wirówki, wagi, myjkę  ultradźwiękową, chłodziarko-zamrażarkę, sterylizator, cieplarkę, autoklaw, lampy bakteriobójcze.

Uczelnia posiada sale wykładowe, ćwiczeniowe, pracownie i laboratoria spełniające wysokie standardy między innymi specjalistyczne laboratoria. Pracownie odnawialnych źródeł energii, mikrobiologii, techniki mikroprocesorowej czy elektroniki i miernictwa służą nie tylko studentom ale także kadrze dydaktycznej do prowadzenia badań i realizowania projektów.

Wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami organizowane są również dla studentów dodatkowe aktywności, które podnoszą ich kompetencje zawodowe w tym: dodatkowe praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm, praca zawodowa w niepełnym wymiarze czasu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.