PWSZ zaprasza do studiowania fizjoterapii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zachęca do studiowania fizjoterapii. Dzięki atrakcyjnemu programowi kształcenia, absolwenci jednolitych studiów magisterskich mogą od razu przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności dodatkowych 6-miesięcznych praktyk. 

0
569

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zachęca do studiowania fizjoterapii. Dzięki atrakcyjnemu programowi kształcenia, absolwenci jednolitych studiów magisterskich mogą od razu przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności dodatkowych 6-miesięcznych praktyk. 

Fizjoterapia na legnickiej PWSZ

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia posiada  predyspozycje do pracy z osobami zdrowymi i chorymi, z osobami z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, z niepełnosprawnościami, jak również  z grupami wymagającymi dodatkowego wsparcia fizjoterapeutycznego. Ma sprawność ruchową pozwalającą na zastosowanie różnorodnych metod kinezyterapeutycznych. Potrafi demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia ruchowe korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również posiada kompetencje do stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Program studiów na fizjoterapii zakłada realizację praktyk zawodowych w wymiarze 1560 godzin. Dzięki temu, po ukończeniu studiów, absolwent może od razu przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności odbywania dodatkowej 6-miesięcznej praktyki zawodowej, o której mowa w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Dzięki temu może uzyskać prawo do wykonywania zawodu.

Praktyki zawodowe obejmują między innymi fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż, fizjoterapię kliniczną oraz obowiązkową praktykę zawodową po zaliczeniu ostatniego przewidzianego planem studiów egzaminu.

Praktyczną naukę zawodu student realizuje w pracowniach fizjoterapii na uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach i pracowniach rehabilitacyjno–fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.