Wykład i wystawa o Ormianach w Muzeum Miedzi

Jutro, 8 września o godz. 16:00, w Muzeum Miedzi odbędzie się wykład prof. Rościsława Żerelika pt. „Najazd mongolski na Armenię w świetle kronik ormiańskich z XIII w.” . Towarzyszy on wystawie „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”.

0
448

Jutro, 8 września o godz. 16:00, w Muzeum Miedzi odbędzie się wykład prof. Rościsława Żerelika pt. „Najazd mongolski na Armenię w świetle kronik ormiańskich z XIII w.” . Towarzyszy on wystawie „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”.

Tę ekspozycję o katedrze ormiańskiej można oglądać w salach muzealnych w Akademii Rycerskiej już tylko do 10 września.

Rościsław Żerelik (ur. 1956) – historyk specjalizujący się w dziejach średniowiecza. Związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim, od 2005 r. pełni funkcję dyrektora tamtejszego Instytutu Historycznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na m.in. wokół zagadnień dyplomatyki, heraldyki, sfragistyki i kartografii w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych. Autor licznych publikacji na temat historii Śląska (m.in. „Inwentarze zbrojowni i arsenału księcia legnickiego Ludwika IV” opracowane wespół z Mateuszem Golińskim). Ostatnio jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rocznikach i kronikach ormiańskich, jako źródłach dla poznania okoliczności i przebiegu najazdu Mongołów na Europę, także na Legnicę, w XIII w.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.