Remont Biblioteki Świętego Pielgrzyma w Głogowie

0
384
2015–05–10 Postaw na rodzinę @Zamek Książąt Głogowskich (fot.A.Karbowiak)-1

Pomnik papieża Jana Pawła II w Głogowie znany jako Biblioteka Świętego Pielgrzyma niszczeje, z muru powoli odpadają cegły wszystko za sprawą warunków atmosferycznych. Planowany jest remont.

Pomysł na wzniesienie pomniku na cześć papieża Jana Pawła II powstał w 2006 roku tuż po jego śmierci na wiosnę, natomiast swoje odsłonięcie miał 11 listopada tego samego roku. Powstał on z inicjatywy mieszkańców Głogowa a wykonali go dwoje artystów związanych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie prof. Eugeniusz Józefowski i dra Adam Olejniczak. W tworzeniu pomnika pomogli też uczniowie PWSZ w Głogowie którzy odbyli dwutygodniowy planer “Ceglana sztuka Gotyku” w Kotli, wszystko oczywiście pod kierunkiem twórców pomnika. Studenci własnoręcznie formowali cegły i odciskali na nich papieskie cytaty które dziś możemy zobaczyć na ścianach.

Przez 11 lat pomnik został wystawiony na próbę warunków atmosferycznych, niestety zauważamy już uszczerbki z tego powodu. Po bokach budowli mieszkańcy Głogowa którzy z wielką chęcią odwiedzają to miejsce dostrzegają leżące odłamki cegieł.

W budżecie są już pieniądze na remont pomnika – powiedział Piotr Poznański, zastępca prezydenta Głogowa. – Wstępnie myślimy, by zwieńczyć te elementy, gdzie następuje penetracja wody albo śniegu – miedzią. Takie są sugestie projektanta.

Uzgodnienia w kwestii odbudowy pomnika jeszcze trwają lecz jeśli wszystkie założenia i przygotowania pójdą zgodnie z planem projekt renowacji ruszy jeszcze jesienią tego roku.

Miejsce pomnika

Pomnik papieża Jana Pawła II w Głogowie został wzniesiony na ruinach lapidarium znajdującego się na terenie nie istniejącej już romańskiej bazyliki kościoła św. Piotr w Głogowie, która powstała w końcu XII, wieku znajdującej się ok. 200 m od Zamku Książąt Głogowskich.

Biblioteka Świętego Pielgrzyma

Monument powstał z inicjatywy społeczności Głogowa, zaś swój kształt zawdzięcza współpracy dwóch artystów związanych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie: prof. Eugeniusza Józefowskiego i dra Adama Olejniczaka. Odsłonięty 11 listopada 2006 roku, na placu Jana Pawła II w Głogowie, pomnik papieża Jana Pawła II, zlokalizowany w miejscu średniowiecznego kościoła św. Piotra.

Jest to jedyny pomnik upamiętniający postać Jana Pawła II, zwracający w takim stopniu uwagę na dokonania intelektualne Papieża – Polaka. Na cegłach, z których wzniesiono ściany lapidarium – Biblioteki, znalazły się odciśnięte cytaty (wyboru dokonał prorektor PWSZ, dr Antoni Jeżowski), o charakterze społecznym, filozoficznym i duchowym, pochodzące z nauczania zmarłego papieża. Dodatkowo, cegły te mają kształt książek. W centralnej części monumentu znajduje się relief wykonany przez Adama Olejniczaka, przedstawiający popiersie Jana Pawła II ponadnaturalnej wielkości.