Legnica: sukcesywnie znika szkodliwy azbest

W Legnicy zniknie aż 5 ton szkodliwego azbestu. Jest to efekt kilkuletniej realizacji przez gminę programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających tę niebezpieczną substancję.

0
581

W Legnicy zniknie aż 5 ton szkodliwego azbestu. Jest to efekt kilkuletniej realizacji przez gminę programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających tę niebezpieczną substancję.

Finansowanie usuwania azbestu w Legnicy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 85% kosztów dofinansowuje usuwanie azbestu w Legnicy. Reszta funduszy na ten cel pochodzi z budżetu miasta. Program dotyczy pozbywania się azbestu z nieruchomości gminnych i stanowiących własność osób fizycznych. Na początku każdego roku miasto prowadzi wśród właścicieli nieruchomości nabór wniosków dotyczących usuwania wyrobów azbestowych.
Do końca sierpnia br. specjalistyczna firma usunie 5 ton falistych płyt cementowo-azbestowych (tzw. eternitu) z pięciu prywatnych nieruchomości. Do zakładów utylizacji odpadów lub na składowiska odpadów niebezpiecznych trafi z Legnicy prawie 300 m2 takich płyt.

Wieloletnie usuwanie azbestu

Niszczenie azbestu przy współudziale WFOŚiGW we Wrocławiu gmina Legnica prowadziła już w latach 2011 i 2012. Usunięto wówczas ponad 13 ton z nieruchomości gminnych i należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Program został opracowany w 2009 r. i przyjęty przez Radę Miejską w roku 2010. Sporządzona w tamtym czasie inwentaryzacja wykazała obecność w mieście ok. 380 ton azbestu. Obecnie jego ilość szacowana jest na ok. 320 ton. Pod tym względem Legnica wypada korzystniej na tle innych polskich miast. Inwentaryzacja wykazała też, że właścicielami 90 proc. obiektów, w których występują materiały azbestowe, są osoby fizyczne. Również one są beneficjentami gminnego dofinansowania. Dofinansowanie nie dotyczy odbudowy pokryć dachowych czy elewacji, ani też zabezpieczenia konstrukcji dachu do czasu nowego pokrycia.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.