Darmowa pomoc prawna w Legnicy

0
370

Potrzebujesz konsultacji prawnej? Bez problemu otrzymasz ją w Legnicy – i to za darmo. 

W Legnicy skutecznie działa miejski system darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców. Korzystający z takich możliwości, zazwyczaj proszą o porady dot. prawa cywilnego, spadkowego, rzeczowego, ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej, spraw alimentacyjnych, administracyjnych, majątkowych i karnych. Prawnicy wskazują sposoby rozwiązywania problemów prawnych i udzielają wszelkich potrzebnych informacji. Sporządzają także projekty pism w różnych sprawach. Jednorazowo poświęcają swym klientom od 15 minut do ponad godziny.

Darmowa pomoc prawna 

Dla przypomnienia – w Legnicy prowadzone są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • punkty nr 1 i 2 (Legnica, ul. Kościuszki 38) czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
  • punkty nr 3 i 4 (Legnica, ul. Witelona 8) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Kto udziela bezpłatnych konsultacji prawnych?

Nieodpłatna pomoc prawna w punktach przy ul. Witelona 8 świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe przy ul. Kościuszki 38 porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych.

Co mówią statystyki o darmowej pomocy prawnej w Legnicy? W pierwszym półroczu 2017 r. skorzystało z niego blisko 600 osób. Najbardziej pomocą zainteresowani są legniczanie powyżej 65 roku życia, dwa razy częściej kobiety, niż mężczyźni.