Blisko 44 mln złotych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Skorzystają m.in. Gaworzyce, Góra i Pęcław

0
418
Miedziak.info.pl-Blisko-44-mln-złotych-na-budowę-sieci-wodociągowo-kanalizacyjnej.-Skorzystają-m.in.-Gaworzyce,-Góra-i-Pęcław-00

22 gminy i 7 spółek wodociągowych z Dolnego Śląska otrzyma unijną dotację na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dziś marszałek Cezary Przybylski wraz z wicemarszałek Ewą Mańkowską wręczyli promesy beneficjentom konkursu. Łączna kwota, która została przekazana to prawie 44 mln zł!

O tym, że projekt cieszył się dużym zainteresowaniem świadczy to, że wnioski o dofinansowanie złożyły aż 93 podmioty na łączną kwotę ponad 127 mln złotych. Ostatecznie dotacje na blisko 44 mln złotych przyznano 22 dolnośląskim gminom i 7 spółkom wodociągowym. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Największe szanse na dofinansowanie miały inwestycje w miej­sco­wościach o najmniejszym stopniu skanalizowania oraz projekty poprawiające stan środowiska na terenach objętych szczególną ochroną – tłumaczy marszałek Cezary Przybylski.

W ramach dotacji z PROW powstanie 307 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zostanie wybudowanych prawie 48 km sieci wodociągowej i blisko 65 km sieci kanalizacyjnej.

Dzięki inwestycji znacznie poprawi się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb – wylicza wicemarszałek Ewa Mańkowska.

W ramach PROW na lata 2007-2013 zrealizowano 225 projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. Ich łączna wartość to blisko 588 mln zł, z czego ponad 290 mln zł to dofinansowanie unijne. Projekty realizowane były na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Dzięki pieniądzom unijnym z poprzedniej perspektywy mogliśmy wybudować ponad 455 km sieci wodociągowej oraz 851 km sieci kanalizacyjnej. Kilkadziesiąt tysięcy osób uzyskało dostęp do kanalizacji lub bieżącej wody – mówi marszałek Cezary Przybylski.

LISTA OPERACJI
informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020 dla naboru od 24 października 2016 do 7 grudnia 2016
L.p. Nazwa/imię i nazwisko
podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy
Numer
identyfikacyjny
Tytuł operacji Kwota pomocy
2 3 4 5
1. Gmina Głuszyca 062570641 Eko-Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca 592 903,00
2. Gmina Nowa Ruda 062685714 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda 617 032,00
3. Gmina Kłodzko 062570584 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku 1 999 757,00
4. Gmina Wińsko 062414184 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- etap I 1 327 907,00
5. Gmina Kamienna Góra 059819144 Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie 1 932 401,00
6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej (Gmina Bystrzyca Kłodzka) 065271602 Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla w Starej Łomnicy 519 188,00
7. Gmina Dobromierz 063634740 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 1 999 839,00
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Gmina Stronie Śląskie) 65848422 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie 1 508 999,00
9. Gmina Węgliniec 062160805 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce 1 923 648,00
10. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji “Kamienica” Sp. z o.o. (Gmina Stara Kamienica) 068284834 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica 1 996 480,00
11. Gmina Dzierżoniów 062171215 Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną 158 897,00
12. Gmina Dzierżoniów 062171215 Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie 101 529,00
13. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (Gmina Łagiewniki) 071841693 Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów 1 260 843,00
14. WODOCIĄGI SREBRNOGÓRSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gmina Stoszowice) 063257295 Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice – wodociąg Przedborowa 1 972 530,00
15. Gmina Czarny Bór 063038726 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór 316 282,00
16. Gmina Prusice 062602615 Budowa systemów oczyszczania ścieków w gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina 1 782 843,00
17. Gmina Złotoryja 062684864 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów 769 346,00
18. Gmina Twardogóra 063030630 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym 1 999 375,00
19. Gmina Zawonia 062568966 Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, gmina Zawonia 1 685 270,00
20. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Domaniowie (Gmina Domaniów) 071780373 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych stacji uzdatniania wody w Domaniowie 1 999 459,00
21. Gmina Gaworzyce 062727195 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach 1 999 999,00
22. Gmina Oleśnica 063096136 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka 1 793 548,00
23. Gmina Milicz 062569011 Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody 1 999 999,00
24. Gmina Góra 062540875 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borszyn Wielki i Borszyn Mały 1 953 630,00
25. GMINA ŁAGIEWNIKI 062562580 Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociągowej we wsi Słupice 1 999 572,00
26. Gmina Prochowice 062571562 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach-etap I 1 990 558,00
27. Gmina Pęcław 062579605 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Droglowice i sieci wodociągowej w Miejscowości Białołęka 1 996 027,00
28. GMINA ŚWIDNICA 063046746 Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym 1 930 767,00
29. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Wiszni Małej (Gmina Wisznia Mała) 071862581 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, Gmina Wisznia Mała 1 780 229,00
RAZEM 43 908 857,00

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.