Blisko 44 mln złotych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Skorzystają m.in. Gaworzyce, Góra i Pęcław

0
577
Miedziak.info.pl-Blisko-44-mln-złotych-na-budowę-sieci-wodociągowo-kanalizacyjnej.-Skorzystają-m.in.-Gaworzyce,-Góra-i-Pęcław-00

22 gminy i 7 spółek wodociągowych z Dolnego Śląska otrzyma unijną dotację na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dziś marszałek Cezary Przybylski wraz z wicemarszałek Ewą Mańkowską wręczyli promesy beneficjentom konkursu. Łączna kwota, która została przekazana to prawie 44 mln zł!

O tym, że projekt cieszył się dużym zainteresowaniem świadczy to, że wnioski o dofinansowanie złożyły aż 93 podmioty na łączną kwotę ponad 127 mln złotych. Ostatecznie dotacje na blisko 44 mln złotych przyznano 22 dolnośląskim gminom i 7 spółkom wodociągowym. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Największe szanse na dofinansowanie miały inwestycje w miej­sco­wościach o najmniejszym stopniu skanalizowania oraz projekty poprawiające stan środowiska na terenach objętych szczególną ochroną – tłumaczy marszałek Cezary Przybylski.

W ramach dotacji z PROW powstanie 307 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zostanie wybudowanych prawie 48 km sieci wodociągowej i blisko 65 km sieci kanalizacyjnej.

Dzięki inwestycji znacznie poprawi się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb – wylicza wicemarszałek Ewa Mańkowska.

W ramach PROW na lata 2007-2013 zrealizowano 225 projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. Ich łączna wartość to blisko 588 mln zł, z czego ponad 290 mln zł to dofinansowanie unijne. Projekty realizowane były na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Dzięki pieniądzom unijnym z poprzedniej perspektywy mogliśmy wybudować ponad 455 km sieci wodociągowej oraz 851 km sieci kanalizacyjnej. Kilkadziesiąt tysięcy osób uzyskało dostęp do kanalizacji lub bieżącej wody – mówi marszałek Cezary Przybylski.

LISTA OPERACJI
informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020 dla naboru od 24 października 2016 do 7 grudnia 2016
L.p.Nazwa/imię i nazwisko
podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy
Numer
identyfikacyjny
Tytuł operacjiKwota pomocy
2345
1.Gmina Głuszyca062570641Eko-Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca592 903,00
2.Gmina Nowa Ruda062685714Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda617 032,00
3.Gmina Kłodzko062570584Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku1 999 757,00
4.Gmina Wińsko062414184Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- etap I1 327 907,00
5.Gmina Kamienna Góra059819144Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie1 932 401,00
6.Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej (Gmina Bystrzyca Kłodzka)065271602Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla w Starej Łomnicy519 188,00
7.Gmina Dobromierz063634740Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie1 999 839,00
8.Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Gmina Stronie Śląskie)65848422Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie1 508 999,00
9.Gmina Węgliniec062160805Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce1 923 648,00
10.Gminny System Wodociągów i Kanalizacji “Kamienica” Sp. z o.o. (Gmina Stara Kamienica)068284834Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica1 996 480,00
11.Gmina Dzierżoniów062171215Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną158 897,00
12.Gmina Dzierżoniów062171215Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie101 529,00
13.Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (Gmina Łagiewniki)071841693Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów1 260 843,00
14.WODOCIĄGI SREBRNOGÓRSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gmina Stoszowice)063257295Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice – wodociąg Przedborowa1 972 530,00
15.Gmina Czarny Bór063038726Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór316 282,00
16.Gmina Prusice062602615Budowa systemów oczyszczania ścieków w gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina1 782 843,00
17.Gmina Złotoryja062684864Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów769 346,00
18.Gmina Twardogóra063030630Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym1 999 375,00
19.Gmina Zawonia062568966Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, gmina Zawonia1 685 270,00
20.Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Domaniowie (Gmina Domaniów)071780373Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych stacji uzdatniania wody w Domaniowie1 999 459,00
21.Gmina Gaworzyce062727195Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach1 999 999,00
22.Gmina Oleśnica063096136Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka1 793 548,00
23.Gmina Milicz062569011Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody1 999 999,00
24.Gmina Góra062540875Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borszyn Wielki i Borszyn Mały1 953 630,00
25.GMINA ŁAGIEWNIKI062562580Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociągowej we wsi Słupice1 999 572,00
26.Gmina Prochowice062571562Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach-etap I1 990 558,00
27.Gmina Pęcław062579605Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Droglowice i sieci wodociągowej w Miejscowości Białołęka1 996 027,00
28.GMINA ŚWIDNICA063046746Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym1 930 767,00
29.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Wiszni Małej (Gmina Wisznia Mała)071862581Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, Gmina Wisznia Mała1 780 229,00
RAZEM43 908 857,00

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.