Legnica otrzymała dofinansowanie na szkoły

0
728

Legnica dostała ponad 3,5 mln zł. unijnego dofinansowania na wyposażenie pracowni dydaktycznych. Miasto zyskało środki w ramach zakwalifikowania się do trzech programów edukacyjnych. 

W ramach unijnego dofinansowania, Legnica otrzymała środki na wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny pracowni w 32 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.

Wszystkie zadania dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dofinansowanie szkół w Legnicy

Rozpoczęły się już dostawy sprzętu do nauki przedmiotów matematyczno–przyrodniczych i informatycznych dla 27 pracowni w szkołach podstawowych i istniejących jeszcze gimnazjach. W czasie wakacji dostawy będą uzupełnione o dodatkowy sprzęt komputerowy, chemiczny, fizyczny i geograficzny.

Wyposażanie pracowni w liceach ogólnokształcących, a także ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, w tym specjalnych, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych (z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych) rozpocznie się jesienią 2017 i zakończy w roku 2018.

O wysokiej jakości legnickich przedsięwzięć edukacyjnych dobitnie świadczy fakt, że projekt związany ze wzbogaceniem infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych uzyskał w konkursie najwyższą lokatę na Dolnym Śląsku. Natomiast projekt związany z liceami ogólnokształcącymi otrzymał dofinansowanie unijne (ok. 600 tys. zł) jako jedyny w Legnicko-Głogowskim Obszarze Interwencji.

To ostatnie przedsięwzięcie pozwoli 1400 uczniom z terenu Legnicy nieodpłatnie korzystać z wyposażonych pracowni podczas dodatkowych zajęć, warsztatów czy konkursów. Projekt uwzględnia też wymagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, np. niepełnosprawnych czy szczególnie uzdolnionych.

Beneficjenci projektu będą pogłębiać wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, co w przyszłości powinno zwiększyć zainteresowanie uczniów technicznymi i medycznymi kierunkami studiów. To z kolei przełoży się na zwiększenie ich szans na wymagającym wysokich kwalifikacji rynku pracy.

To nie pierwsze śmiałe działania legnickiego samorządu w unowocześnianiu edukacji na różnych poziomach. W latach 2012-2013, w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, miasto zdobyło wyposażenie specjalistyczne dla 43 pracowni o wartości ok. 8,5 mln zł, tworząc cztery centra kształcenia o charakterze regionalnym.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.