Ogólnopolski sukces legniczanki

0
679

Karolina Chrzanowska, uczennica I LO w Legnicy, znalazła się w gronie Ośmiu Wspaniałych Polskich Wolontariuszy, otrzymując w gdańskim finale tego prestiżowego konkursu (16-18 czerwca) honorową Bursztynową Ósemkę.

Karolina w eliminacjach legnickich, organizowanych od lat przez Młodzieżowe Centrum Kultury, była zwyciężczynią. W kwietniu rywalizowała w Warszawie na eliminacjach centralnych z 42 laureatami z całej Polski. Była najlepsza, ale werdykt poznała dopiero podczas XXIII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych, którego gala odbyła się w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności.

W wyjeździe do Gdańska brały też udział inne legnickie laureatki 2017 roku: poza Karoliną Chrzanowską (I LO), Justyna Trojnacka (Zespół Szkół Budowlanych), Małgorzata Łupina (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących), Karolina Śliwowska (Zespół Szkół Budowlanych – Technikum Weterynaryjne), Marta Matysik (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego). Transportowego wsparcia laureatkom udzieliło Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

– Karolina to wspaniała dziewczyna. Od wielu lat jest związana z wolontariatem. Już w pierwszych klasach szkoły podstawowej należała do drużyny zuchowej, a w kolejnych do harcerskiej, gdzie aktywnie uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych i z sukcesem namawiała do tego swoich rówieśników – mów dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury, Beata Kwiecień.

Laureatka jeszcze w szkole podstawowej zainteresowała się tematyką praw zwierząt i kilkakrotnie zachęciła swoją klasę do przeprowadzenia zbiórki karmy na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. W podstawówce zaczęła działać dla Fundacji „Viva ! Akcja dla zwierząt” i robi to do dzisiaj.

Zajmuję się m.in. rozpowszechnianiem materiałów propagujących adopcje zwierząt i koordynuję te adopcje, dbając o wszystkie ich szczegóły – opowiada Karolina Chrzanowska.

W gimnazjum przez trzy lata była związana z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, a przez dwa lata była przewodniczącą szkolnego koła TPD. To z jej inicjatywy w szkole powstało bardzo prężnie działce koło TPD, które organizowało szereg akcji, takich jak Góra grosza czy Uśmiech pod choinkę.

W 2013 roku zaczęła działać w Fundacji „Stacyjka Maltusia”, zajmującej się pomocą bezdomnym zwierzętom. Do dziś jest tam wolontariuszem. Karolina prowadzi profil facebookowy Fundacji, pomaga przy zwierzętach, robi zdjęcia, pisze ogłoszenia adopcyjne itp. Wolontariuszka samodzielnie podejmuję wiele działań: pomaga osobom, które mają do oddania zwierzęta lub znaleźli jakieś ranne zwierzę czy też byli świadkami znęcania się nad zwierzętami. Pomaga także osobom chcącym adoptować lub kupić zwierzę, a także mającym problemy z już posiadanym. Swoim zapałem zaraziła wielu rówieśników, którzy również zaangażowali się w pracę w fundacji.

To jeszcze nie wszystko. Karolina zajmuje się również rozmowami, przy użyciu aplikacji internetowej w języku angielskim, z osobami cierpiącymi na depresję i z powodu samotności. Jest to bardzo odpowiedzialne i poważne zadanie. Jej praca przyniosła już pierwsze wymierne efekty.

Wolontariuszka działała również w Świetlicy Środowiskowej „Dom Św. Franciszka” przy kościele Św. Jana w Legnicy, pomaga dzieciom w nauce, organizuje im czas wolny, dba o ich podstawowe potrzeby. Podczas zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży Karolina pomagała w Urzędzie Miasta Legnicy w przygotowaniu pobytu i upominków dla pielgrzymów. W tym roku wyjeżdża na miesiąc wolontariatu do francuskiego La Salette .

Karolina pomaganie ma po prostu we krwi – dodaje Beata Kwiecień .- Praca dla innych sprawia jej ogromną satysfakcję, a jej marzeniem jest zmienianie świata na lepsze miejsce każdego dnia i pokazywanie innym, jak niewiele do tego potrzeba.

Od wielu lat związana jest również z Młodzieżowym Centrum Kultury, interesując się teatrem i plastyką. Jest uzdolniona artystycznie. Ma na swoim koncie szereg nagród i wyróżnień w konkursach. Cechuje ją wysoka kultura osobista, takt, odpowiedzialność i wrażliwość. W 2016 Karolina została uhonorowana nagrodą Laur MCK za wybitne osiągnięcia i wzorowe uczestnictwo w zajęciach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.