Legnica: szkolenia dla aktywnych seniorów

0
378

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów uczestniczy w cyklu szkoleń dla liderów partycypacji społecznej seniorów. Cykl obejmuje wyjazdy szkoleniowe. W programie uczestniczy 12 Legniczan.

Cały cykl obejmuje trzy trzydniowe zjazdy szkoleniowe. Uczestniczy  w nim 12 legniczan w wieku 60+, aktywnych w swoich środowiskach senioralnych i pragnących podnieść kompetencje z zakresu partycypacji społecznej. Pierwszy zjazd odbył się w Karpaczu (28-30 kwietnia). Kolejne przypadają na 19-21 maja oraz  2-4 czerwca.

Partycypacja społeczna seniorów

Zjazd w Karpaczu poświęcony był zagadnieniom związanym z partycypacją społeczną, metodom prowadzenia dialogu, ich technikom i narzędziom,  konsultacjom, sposobom angażowania seniorów w życie społeczne w mieście.

Szkolenia są integralną częścią zadania publicznego  Partycypolis – partycypacja społeczna seniorów w Legnicy, realizowana przez Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów.  Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jego  głównym celem jest wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej co najmniej 122 legnickich seniorów oraz zbudowanie partycypacyjnych mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce publicznej miasta.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty i razem z wolontariuszami – liderami środowisk senioralnych w Legnicy, realizować będą działania praktycznie wykorzystując nabyte podczas nich wiedzę i umiejętności w przestrzeni społecznej i publicznej.

Podczas spotkań grup roboczych przygotują 10 tematów do publicznej dyskusji z obszaru partycypacji społecznej, zorganizują dwie publiczne kawiarenki obywatelskie ( każda dla co najmniej 50 osób 60+). Dyskusje w kawiarenkach prowadzone będą przy udziale przedstawicieli władz samorządowych. Efektem końcowym będzie raport o sposobach partycypacji społecznej seniorów zawierający efekty dyskusji społecznej w grupach roboczych i publicznej w kawiarenkach.

Źródło: Urząd Miasta Legnica

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.