Unijna dotacja dla Dolnego Śląska i Głogowa

0
507

Luty obfituje w Głogowie w dobre wiadomości związane z pozyskiwaniem środków związanych z polepszeniem jakości życia mieszkańców. Dosłownie parę dni temu pisaliśmy o dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej a dzisiaj informujemy o kolejnym sukcesie – powstanie Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych, którą dofinansuje Unia Europejska.

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Dolnego Śląska, Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali dokumenty umowy dotacji na realizację zadań związanych z budową  Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – na kwotę przekraczającą 43 mln zł.

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, któremu przewodniczy Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, pozyskał potężne środki na dofinansowanie  projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Pieniądze dotacji pochodzić będą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.  Chodzi o działanie, którego łączne koszty przekraczają pięćdziesiąt jeden i pół miliona złotych.

Udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia tj.  w kwocie blisko czterdziestu trzech milionów sześciuset tysięcy złotych. Z tych pieniędzy Powiat Głogowski otrzyma sumę ponad miliona pięciuset czterdziestu tysięcy złotych na działania związane z wdrożeniem zadań realizowanych w ramach projektu na naszym terenie – przy wkładzie własnym w wysokości jedynie nieco ponad dwustu osiemdziesięciu tysięcy złotych.

Projekt PEUG jest projektem partnerskim realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z dwudziestoma trzema powiatami  Województwa Dolnośląskiego. Będzie on realizowany do 31.10.2018 r.

Zadaniem przedsięwzięcia jest  modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Dodatkowo chodzi o podniesienie efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. Mieszkańcy będą  więc mieli szansę na:

 • szybki elektroniczny dostęp do wszelkich dokumentów wymaganych przy sprzedaży/nabyciu działki, domu czy mieszkania,
 • elektroniczne pobieranie map i dokumentów potrzebnych przy budowie – np. domu,
 • dokonanie drogą elektroniczną wszelkich zmian danych osobowych,
 • znacznie ułatwiony dostęp do niezbędnych danych dla budowlańców, projektantów, rzeczoznawców,
 • pozyskanie danych dotyczących konkretnego terenu czy nieruchomości oraz pobranie ich drogą elektroniczną bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie, co szczególnie ważne jest dla przedsiębiorców szukających terenów pod planowane inwestycje,
 • elektroniczne załatwianie swoich spraw nie tylko na terenie własnego powiatu, ale na terenie całego Dolnego Śląska.

Po wprowadzeniu w życie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w sposób prosty i bez wychodzenia z domu a jedynie zakładając elektroniczne konto klienta, petenci będą upoważnieni m.in. do. :

 1. Złożenia wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków
 2. Złożenia wniosku o udostępnienie zbioru Bazy Danych Obiektów Topografii
 3. Złożenia Wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy  Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
 4. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów  Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
 5. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 6. Wnioskowania o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
 7. Wnioskowania o udostępnienie mapy zasadniczej
 8. Wnioskowania o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz EGiB
 9. Wnioskowania o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy
 10. Wnioskowania o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 11. Wnioskowania w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 12. Wnioskowania w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/ kartograficznej
 13. Wnioskowania o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków  ( zgodnie z art. 22 ust. 2 – PgiK)
 14. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych
 15. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych
 16. Wnioskowania o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
 17. Wnioskowania o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.