Coraz niższa stopa bezrobocia na terenie powiatu polkowickiego

0
1121
TutajPOLKOWICE.pl Kamil Ciupak wicestarosta powiat polkowicki

W Polsce od dłuższego czasu obserwuje się spadek stopy bezrobocia. Obecnie utrzymuje się ona na poziomie 8,2%. Najniższa stopa bezrobocia dotyka województwa dolnośląskiego. Liczne walory przyrodnicze tego rejonu sprzyjają rozwojowi strefy przemysłowej, turystycznej oraz gospodarczej. Dzięki temu pojawiają się nowe miejsca pracy. Stopa bezrobocia w powiecie polkowickim wynosi 7,2%.

Powiat polkowicki jest bogatym i urozmaiconym rejonem pod względem przyrodniczym. Rozwija się w tym miejscu nie tylko turystyka, gdzie podziwiać możemy m.in.: Przemkowski Park Narodowy oraz Wzgórza Dalkowskie. Rozkwita tutaj przede wszystkim przemysł. Rozbudowa Strefy Ekonomicznej, do której należą firmy: Volkswagen, Sitech, Royal Europa, NG2, Sanden, CCC, a także KGHM „Polska Miedź” S.A. skutkuje dynamicznym rozwojem rejonu. Dzięki temu powstają również nowe miejsca pracy dla mieszkańców powiatu polkowickiego, co ma też wpływ na niską stopę bezrobocia w rejonie. Na terenie powiatu polkowickiego jest coraz mniej mieszkańców bez zatrudnienia. Pod koniec 2016 roku liczba ta wynosiła 5,5%. Zdecydowanie mniej, niż w okresie 2015 roku, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosił 6,3%. Wskaźnik bezrobocia w sąsiednich powiatach jest nieco wyższy. W powiecie głogowskim wynosi on 10,3%, natomiast w powiecie legnickim 13,4%.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec grudnia minionego roku, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 2266 osób. Okazuje się również, że coraz więcej kobiet na terenie powiatu podejmuje się pracy. Kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w powiecie polkowickim w grudniu 2016 roku było mniej niż w 2015 roku. Wskaźnik wynosił 59,7%. Według danych GUSu w powiecie polkowickim najwięcej bezrobotnych jest z najniższym wykształceniem gimnazjalnym (794 osoby) i zasadniczym (707 osób).

 – Od dwóch lat obserwujemy systematyczne zmniejszanie się zasobów kadrowych w naszym powiecie – mówi Kamil Ciupak wicestarosta polkowicki, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia – Zaczynamy coraz mocniej odczuwać skutki zmian demograficznych i braku fachowców. Tylko w trzecim kwartale jedna siódma nowopowstałych miejsc pracy nie została obsadzona. Jeżeli to zjawisko jeszcze mocniej się utrwali to wówczas wiele inwestycji i kontraktów będzie zagrożonych w wyniku braku wykwalifikowanych rąk do pracy w powiecie – uważa wicestarosta polkowicki.

Oprócz nowych miejsc pracy zaczyna także brakować odpowiednio wykwalifikowanych fachowców. To z kolei może być zagrożeniem dla istniejących już firm. Jak informuje Kamil Ciupak, wicestarosta polkowicki, wiele nowych miejsc pracy wciąż zostaje nieobsadzonych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.