Dolnoślązaczka nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Sukces zaczyna się od stypendium”

0
538

W Polsce mamy różnego rodzaju stypendia. Przyznawane są one za równo studentom wyższych uczelni, jak i ich młodszym kolegom, którzy są jeszcze uczniami szkół. Jednak jest coś, co łączy obie te grupy – pomoc finansowa ma za zadanie rozwinąć możliwości edukacyjne lub też nagrodzić za trud włożony w dokształcanie się w sposób bardziej intensywny, niż robią to rówieśnicy. Dolnoślązacy a szczególnie mieszkańcy Głogowa mogą być bardzo dumni, ponieważ przedstawicielka ich regionu została wyróżniona w konkursie wiązanym ze stypendiami.

Słysząc wyraz „stypendia” większość osób wyobraża sobie wsparcie finansowe na uniwersytecie czy politechnice. Nic dziwnego, ponieważ uczelniane w Polsce wspierają swoich studentów poprzez dodatkowe środki przyznawane w różnych kategoriach. Mamy zatem:

  • stypendia socjalne;
  • stypendia rektora;
  • stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • jednorazowe zapomogi losowe;
  • Stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

Jednak nie tylko studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe, aby móc rozwijać swoje zamiłowanie do nauki. Istnieją również stypendia Prezydenta Miasta przyznawane dla uczniów z konkretnych miejscowości bądź gmin czy regionów Polski. To właśnie one są często pierwszą furtką do większego rozwoju dla młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jak się też okazuje, różne stypendia mogą przyczynić się do kolejnych osiągnięć i wyróżnień w innych konkursach.

Znane są już sylwetki trójki uzdolnionych stypendystów, którzy zwyciężyli w konkursie „Sukces zaczyna się od stypendium”. Organizatorem była Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Zadaniem konkursowym było stworzenie krótkiego filmu (lub fotokastu) opisującego zmiany, które stypendium wniosło  w życie uczestników. Do udziału w konkursie zaproszono byłych i obecnych stypendystów programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Jury konkursu zadecydowało, że nagrodzone będą następujące osoby:

  • Wojciech Kuczyński w okresie 2013-2016 zdobył Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla najlepszych studentów, stypendium ERASMUS, a także stypendium- staż kliniczny w Japonii;
  • Magdalena Leszko od 2011 do 2016 roku była stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach Fulbright Graduate Student Award;
  • Patrycja Natalia Skoczylas jest wieloletnią stypendystką Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” oraz Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa.

Dla Patrycji tytuł stypendysty „zDolny Śląsk” jest szczególnym wyróżnieniem ze względu na charakter programu, wspierającego „kandydatów z osobowością”, którzy wytrwale pracują nad rozwojem własnych talentów i angażują się na rzecz lokalnych społeczności. Wsparcie finansowe, które otrzymuje, pozwoliło jej szlifować umiejętności z zakresu języków niemieckiego i angielskiego – zdobyć certyfikaty na poziomie C1 oraz brać udział w wielu międzynarodowych projektach, kursach, szkoleniach i warsztatach. Oprócz tego mogła swobodnie rozwijać moje pasje z zakresu filmu, fotografii oraz muzyki. Stypendia umożliwiły także zakup profesjonalnego sprzętu, programów do obróbki materiału foto i wideo oraz uczestnictwo w wielu szkoleniach i kursach w tym zakresie.

Mówi Patrycja Natalia Skoczylas: Sądzę, że nie sprawiło by mi to tak wielkiej przyjemności i radości, gdyby nie radość w oczach ludzi, z którymi dzielę się moimi umiejętnościami i pasjami. Wszystko, czego nauczyłam się korzystając z różnorodnych form rozwoju, staram się przekładać na pracę z młodzieżą i dziećmi pomagając w nauce języków obcych, prowadząc warsztaty językowo-filmowe oraz fotograficzne, aktywnie uczestnicząc w koncertach i akcjach charytatywnych. To wszystko daje mi poczucie, że dobrze wykorzystuję ofiarowane mi możliwości.

Poniżej można zobaczyć, w jaki sposób swój sukces Patrycja pokazała w pracy konkursowej:

Wszyscy uczniowie i studenci, którzy szukają stypendiów dla siebie, nie koniecznie ze szkoły, uczelni czy z miasta, mogą wejść również na stronę: http://www.mojestypendium.pl/

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.