Kolejny etap budowy S3

0
531
Miedziak.info.pl 2016 -08-27 Dorga S3 Nowa Sól Polkowice Lubin Remont drogi utrudnienia

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceminister Jerzy Szmit w obecności Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka po koniec tygodnia podpisali decyzję o uruchomieniu budowy ostatniego odcinka trasy S3, prowadzącej do granicy z Czechami.

Przed laty w nasze strony zaczęła napływać liczna grupa ludzi, którzy przez migrację szukali lepszej pracy i nowego miejsca do zamieszkania. Wielu z nich osiadło nie tylko w Lubinie czy Legnicy, ale dzięki Hucie Miedzi czy bliskości do kopalni, także i w Głogowie. Miasta rozrastały się a drogi dojazdowe do miejsc pracy stawały się coraz szersze i lepsze.

Nastały jednak czasy, gdy te drogi już przestały wystarczać i zaczęto je przebudowywać oraz tworzyć nowe, szybsze i lepsze rozwiązania komunikacyjne nie tylko w naszym regionie, ale także w całej zachodniej Polsce. Niestety, łączy się to również z utrudnieniami dla użytkowników ruchu, którzy codziennie muszą brać pod uwagę fakt, iż nie szybko dotrą do swojego celu – czy to do pracy czy na urlop w pobliskie góry czy bardziej odległe morze. Jednak, aby było dobrze, trzeba przetrwać czas remontów, które potrwają jeszcze dłuższy czas.

Mowa o drodze ekspresowej S3, która stanowi element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC – The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65, wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

Droga ta docelowo będzie miała długość ok. 480 km i będzie przebiegać południkowo od zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski w Lubawce. S3 będzie mieć kontynuację na terenie Republiki Czeskiej w postaci autostrady D11 (dotychczas droga ekspresowa R11). Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej, podpisanej w 2005 r. w Straszynie.

W konferencji prasowej zorganizowanej przy okazji podpisania decyzji o uruchomieniu budowy ostatniego odcinka trasy S3 udział wzięli ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy z województwa dolnośląskiego. – Realizacja tej inwestycji pozwoli nie tylko na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej zachodniej części polski, a więc i stref ekonomicznych, do których chcemy przyciągnąć inwestorów, ale pozwoli też na zdecydowane zwiększenie znaczenia naszych portów morskich, które dzięki ukończeniu międzynarodowego korytarza TEN-T (S3 jest jego fragmentem) staną się alternatywą dla portów niemieckich’’ – tłumaczy Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. – Budowa tego ostatniego odcinka ma więc nie tylko olbrzymie znaczenie regionalne, ale i międzynarodowe – podkreśla poseł. 

Przyszła trasa ekspresowa, łącząca Bolków z Lubawką była ostatnim, nieskierowanym do realizacji odcinkiem drogi S3 w kierunku południowym. Co ważne, jest to obecnie kluczowy fragment, mogący poprawić płynność ruchu oraz tranzytu na obszarach przygranicznych z Republiką Czeską, a także zespołu portów Szczecin-Świnoujście z południowymi sąsiadami.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.