Są fundusze na badania profilaktyczne Dolnoślązaków

0
546
Miedziak.info.pl Lekarz doktor badanie lekarskie probówka

Ponad 40 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska może liczyć na profilaktykę i pomoc, która ma ich uchronić przed chorobami nowotworowymi. W Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy podpisywane są umowy z dolnośląskimi szpitalami i przychodniami, które pomogą Dolnoślązakom. Umowy warte ponad 28 mln zł realizowane są dzięki unijnemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt ma jeden główny cel – chcemy poprawić Dolnoślązakom dostęp do dobrej i skutecznej opieki zdrowotnej. Przeznaczamy na ten cel ogromne fundusze, które przełożą się na dziesiątki tysięcy uczestników badań w wielu powiatach. Wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Wdrażaniem projektu nieprzypadkowo zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Wiele chorób cywilizacyjnych dotyka pracowników, osób aktywnych zawodowo, a to wprost negatywnie wpływa na rynek pracy. Wsparcie skierowane jest do pracodawców i ich pracowników – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

W ramach działań założonych w projektach do sierpnia 2018 r. w sumie 41,2 tys. Dolnoślązaków może liczyć na badania związane z wczesnym wykrywaniem raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego, a także akcje informacyjne, a nawet pomoc w dojeździe na badania. Program zakłada również zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania badań np. mammobusa, cytobusa, kolonoskopu, kolposkopu, łóżek medycznych oraz fantomów do punktów informacyjno-edukacyjnych.

Pomoc zostanie skierowana do mieszkańców czterech subregionów:

  • subregion wałbrzyski – powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i miasto Wałbrzych na prawach powiatu, ząbkowicki; (6,46 mln zł)
  • subregion wrocławski – powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski i miasto Wrocław na prawach powiatu; (6,45 mln zł)
  • subregion jeleniogórski – powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski i miasto

Jelenia Góra na prawach powiatu, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski; (12,63 mln zł)

  • subregion legnicko-głogowski – powiaty: głogowski, górowski, legnicki i miasto Legnica na prawach powiatu, lubiński, polkowicki. (2,56 mln zł)

Projekt „Wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne” realizowany jest w ramach Działanie 8.7 RPO – Aktywne i zdrowe starzenie się.

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.