FOSA wzywa do debaty nt. rozwoju Głogowa

0
610
TutajGLOGOW.pl 2016-09-08 FOSA prezentuje Społeczną Strategię Rozwoju Miasta Głogowa

W czwartek 8,09 br. na krótkiej konferencji prasowej członkowie głogowskiego stowarzyszenia Forum Obywateli Społecznie Aktywnych FOSA przedstawili krytyczne stanowisko wobec istniejącej strategii rozwoju miasta Głogowa. Jednocześnie zaprezentowali swoją własną propozycje pn. „Społeczna Strategia Rozwoju Głogowa”, którą przygotowali w ostatnich miesiącach.

W Polsce jest tak, że dokumenty strategiczne robi się bo są takie wymogi, ale później wkłada się do szuflady. A to błąd, gdyż w takim dokumencie powinny się znajdować najważniejsze plany na rozwój regionu czy miasta – mówił Michał Górawski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia FOSA.

Obecna strategia Głogowa pn. „Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012-2026” została opracowana w roku 2012 i została przyjęta w poprzedniej kadencji władz miasta. Dokument ten obejmuje zarys plany na rozwój miasta na okres do 2026 r.

Pracę nad nim prowadziły zespoły robocze przy Gminie Miejskiej Głogów, jednak ostateczny kształt nadała mu zewnętrzna firma [ResPublic sp. z o.o. z Warszawyprzyp.red.], nie mająca nic wspólnego z Głogowem. Pracownicy tej firmy przygotowujący strategię nie przyłożyli się by poznać nasze miasto. Dokument ten jest pełen błędów i swoistych absurdów, które jest w stanie wychwycić każdy głogowianin. Wielu radnych, którzy głosowali za przyjęciem tej strategii musiało jej po prostu nie przeczytać, bo bardzo szybko by wychwycili dziesiątki błędów, które się w nim znajdują – ocenia Antoni Kwiatkowski z Forum Obywateli Społecznie Aktywnych.

Wg autorów Społecznej Strategii Rozwoju Miasta Głogowa w obecnie obowiązującym dokumencie pojawiają m.in., takie błędy jak umiejscowienie miasta w aglomeracji Lubiąskiej, założenia wzrostu liczebności do 100 tys. mieszkańców w roku 2026 czy założenia oparte o połączenie kolejowe Głogów-Leszno, które już w chwili opracowania tej strategii nie istniało.

Diagnoza obecnej strategii Głogowa została przygotowana bardzo intuicyjnie i nie jest oparta o żadne konkretne dane czy wyliczenia – dodaj Górawski.

W Społecznej Strategia Rozwoju Głogowa przygotowanej przez FOSA najważniejszą część dokumentu stanowi diagnoza. Zdaniem autorów nie da się skutecznie rozwiązać problemów miasta, jeśli ich się wcześniej właściwe i dokładnie nie określi. Została ona przygotowana w oparciu o ogólnodostępne dane – zasoby Głównego Urzędu Statystycznego, Biuletynów Informacji Publicznej , budżetów miast i gmin i innych dostępnych dokumentów.

Głównym elementem diagnozy jest analiza porównawcza Głogowa i czterech innych miast – Bełchatowa, Stalowej Woli, Stargardu i Ostrowca Świętokrzyskiego – o zbliżonej wielkości i charakterystyce gospodarczej. Obejmuje zasadnicze problemy wpływające na jakość życia głogowian i ujawnia najważniejsze wyzwania rozwojowe i jest podstawą pozostałej część strategii.

Autorzy wyróżnili obszary rozwojowe w zakresie infrastruktury i środowiska, gospodarki, spraw społecznych oraz aspekty zarządzania miastem. Następnie wyznaczyli najważniejsze kierunki, w których zdaniem autorów powinien rozwijać się Głogów.

Celem autorów jest wywołanie publicznej dyskusji na temat najważniejszych problemów Głogowa i możliwości ich rozwiązania. Liczą na zainteresowanie mieszkańców Głogowa i regionu, ale także na przychylność lokalnych włodarzy. W najbliższych miesiącach zostanie zorganizowana seria spotkań dyskusyjnych, gdzie zaproszeni goście i mieszkańcy będą mogli wspólnie przedyskutować istniejące problemy i wyzwania. Będzie to także okazja by wymienić się pomysłami na rozwój miasta w wybranych obszarach. Po zakończeniu tych spotkań FOSA planuje opracować wnioski z takich spotkań i włączyć je do istniejącego już dzisiaj dokumentu.

W toku debat i społecznych konsultacji organizowanych we współpracy z władzami Głogowa członkowie stowarzyszenia FOSA zamierzają doprowadzić do powstania nowego dokumentu Społecznej Strategii Rozwoju Głogowa do roku 2030.

ZOBACZ DOKUMENT: FOSA – Społeczna Strategia Rozwoju Głogowa 2016

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.