Konkurs dla gimnazjalistów organizowany przez ZUS

0
500

 Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalny „Projekt z ZUS” dla uczniów gimnazjów. Zakład chce edukować młodzież i wspomóc przygotowanie się w przyszłości do wejścia na rynek pracy.

Zadaniem dla gimnazjalistów-uczestników „Projektu z ZUS” jest wykonanie materiału promującego ubezpieczenia społeczne w formie filmu, plakatu, komiksu lub animowanej prezentacji. W wykonaniu tego zadania pomaga im nauczyciel, który w czasie jednej, 45-minutowej lekcji prezentuje uczniom podstawy obowiązującego dziś systemu ubezpieczeń społecznych, co ułatwia uczniom wykonanie pracy plastyczno-graficznej. Gotowe dzieła uczniów mają promować ubezpieczenia społeczne. Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.

Udział w ogólnopolskim „Projekcie z ZUS” gimnazjaliści mogą zgłaszać u przedstawiciela legnickiego Oddziału ZUS (nr tel. 76 876 41 63; e-mail emilia.nowakowska@zus.pl). Gimnazja z regionu, które zadeklarują chęć współpracy z ZUS w celu edukacji młodzieży, mogą zrealizować „Projekt z ZUS” w dowolnym czasie w ciągu roku szkolnego.

– W ramach „Projektu z ZUS” zakład zapewnia opiekę merytoryczną nauczycielom zaangażowanym w jego realizację. Udostępnia  również gotowe materiały, które pomogą zrealizować przedsięwzięcie. Są to: scenariusz lekcji, prezentacja, filmy edukacyjne, karty projektu i arkusze oceny – mówi Emilia Nowakowska z legnickiego oddziału ZUS. 

Gimnazjaliści w czasie swojej nauki muszą uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym, a ocena z niego jest uwzględniana na świadectwie. Dlatego ZUS proponuje wykorzystanie metody projektu do przeprowadzenia dla uczniów gimnazjów lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jest ona powiązana z programem wiedzy o społeczeństwie. Scenariusz gotowej lekcji i prezentacja są dostępne dla nauczycieli w Internecie na stronie http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.