Polkowicka opieka zastępcza wyróżniona

0
410
2016.06.22. Warszawa, IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Powiat polkowicki został wyróżniony za rozwiniętą w szczególny sposób opiekę zastępczą. Wyróżnienia dokonała Kapituła Konkursu „Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej”. Podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie nagrodzono 13 powiatów, w tym powiat polkowicki. Doceniono wprowadzanie przez Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej własnych rozwiązań w celu wspierania rodzin zastępczych.

Podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w Warszawie, wyróżniono powiat polkowicki. Doceniono dobrze rozwiniętą opiekę zastępczą na tym obszarze. Wyróżnienia dokonała Kapituła Konkursu, odbywającego się pod hasłem „Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej”. Kapituła uznała, że pozytywnym zjawiskiem w powiecie polkowickim jest wprowadzanie własnych rozwiązań w celu wspierania rodzin zastępczych.

Łącznie 13 powiatów, a tym polkowicki, wyróżniono podczas Kongresu, który odbył się 22 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Kongres odbył się pod hasłem Dziecko jest najważniejsze, a udział wziął m. in. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

Podczas Kongresu wyróżniono Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy nie tylko realizują obligatoryjne zapisy ustawy, ale także wprowadzają własne rozwiązania w celu wspierania rodzin zastępczych i powierzonych im dzieci. – To wyróżnienie jest dla nas potwierdzeniem, że dobrze realizujemy założenia koncepcji pieczy zastępczej – mówił Marek Tramś, starosta polkowicki. – Przepisy prawa o systemie pieczy zastępczej ściśle określają zadania i rolę samorządów oraz podległych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci szukamy zawsze takich rozwiązań, żeby jak najmniej cierpiały w tej ich szczególnej sytuacji – dodaje starosta Polkowic.

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego organizuje  Koalicja na rzecz Opieki Zastępczej. Członkami tej Koalicji są organizacje pozarządowe, od niewielkich, działających lokalnie,  po większe, które obejmują swym obszarem cały kraj. Misją Koalicji są różnorodne działania mające na celu egzekwowanie prawa dziecka. Chodzi tu w szczególności o prawo do wychowania w rodzinie. Obecnie Koalicja skupia w swoich szeregach 16 organizacji, z których większość została założona przez rodziców zastępczych.

Powiat polkowicki został nagrodzony za działania w zakresie organizacji opieki zastępczej. Nagrody te przyznawane są w oparciu o przeprowadzone we wszystkich powiatach ankiety, a także dane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oprócz powiatu polkowickiego wyróżniono także 12 innych powiatów z grupy blisko 380 powiatów w Polsce.

Wyróżnienie dla powiatu polkowickiego podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie odebrała Elżbieta Sworacka-Dul, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.