Zmodernizowano już wodociąg w Kromolinie

0
425
2016.06.20. Kromolin, modernizacja sieci wodociągów

W Kromolinie w Gminie Żukowice zmodernizowano wodociąg. W ramach zadania wymieniono część odcinka sieci wodociągowej. Mieszkańcy dzięki tej inwestycji unikną problemu, który przez ostatnie lata przyczyniał się do awarii.

W Gminie Żukowice w miejscowości Kromolin zakończono już inwestycję, jaką była modernizacja wodociągu. W ramach tego zadania została wymieniona część odcinka sieci wodociągowej. Mieszkańcy Kromolina odetchną, gdyż usunięty został problem będący przyczyną częstych awarii.

Inwestycja, którą objęto Gminę Żukowice, nosiła nazwę „Modernizacja wodociągu – tranzyt Kromolin-Brzeg Głogowski”. Prace związane z modernizacją sieci wykonała firma ROBKOM Sp. z o. o. z Legnicy. Koszt robót budowlanych opiewał na kwotę 57 000 złotych.

Zadanie polegało na wymianie 0,5 km odcinka sieci wodociągowej w Kromolinie. Stare rury zastąpiono nowymi, o większej wytrzymałości. Podczas prowadzonych prac zwracano szczególną uwagę na jakość wykonywanych prac. Część prac wykonano bezwykopowo ze względu na trudne warunki terenowe.

Realizacja tej inwestycji pozwoliła usunąć najczęstszą przyczynę awarii na sieci wodociągowej w ostatnim okresie.

Zadanie współfinansowane było w części ze środków Powiatu Głogowskiego w ramach zadania „Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.