Zmiany w gospodarce śmieciowej

0
634

Rada Miejska na majowej sesji przyjęła zaproponowane przez prezydenta Legnicy zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Są to zmiany korzystne dla mieszkańców. Powinny obowiązywać od 1 sierpnia.

Wprowadzony zostanie jeden wzór deklaracji śmieciowej dla wszystkich podmiotów. Nie wiąże się to jednak z koniecznością składania nowych deklaracji. Taka potrzeba zajdzie dopiero wtedy, gdy zmienią się informacje i dane, jakie podawaliśmy w poprzednim dokumencie.

Właściciele domów jednorodzinnych zamiast w zielonych „dzwonach”, jak było dotąd, opakowania szklane gromadzić będą w specjalnych workach.

Zwiększy się częstotliwość bezpłatnego odbioru tzw. odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dotąd akcje takie prowadzono dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Po zmianie będzie się to odbywało nie rzadziej, niż co dwa miesiące, a więc co najmniej sześć razy w roku. Do akcyjnej zbiórki poświątecznych choinek dołączy zbiórka opadłych jesiennych liści, które będą odbierane również z terenów prywatnych.

Przypomnijmy, że odpady wielkogabarytowe, to np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, itp. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , to. np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, komputery, laptopy, faksy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, wiertarki, piły, maszyny do szycia, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak: deski, belki, panele, ramy okienne, grzejniki, płytki, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe. Takie odpady nadal należy przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej 1 oraz ul. Nowodworskiej 48.

Kolejne zmiany to zniesienie limitów odpadów zmieszanych. Od mieszkańców obierana będzie każda ilość odpowiednio zgromadzonych odpadów, ponadto znika większość limitów odpadów przyjmowanych w PSZOK-ach (np. opony, zużyty sprzęt czy odpady niebezpieczne). Dopuszczone też będzie zbieranie odpadów w pojemnikach podziemnych.Opłatami za odbiór i zagospodarowanie śmieci po nowelizacji przepisów objęci będą także właściciele garaży.

Legnickie wyższe uczelnie będą wnosić mniejszą opłatę „śmieciową”. Dotąd przyjmowano, że każdy student produkuje miesięcznie dwa litry odpadów. Po zmianie norma dla każdego studenta zaocznego wyniesie tylko jeden litr.

Zmianie ulegają także terminy wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Osoby fizyczne za I kwartał płacą do 31 marca, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września, a za IV kwartał do 20 grudnia każdego roku. Terminy opłat dla pozostałych właścicieli nie ulegają zmianie.

04-06-2016, Zmiany w gospodarce śmieciowej, tutajlegnica.pl

Źródło: Urząd Miasta Legnica

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.