Głogowska policja zbiera uwagi dotyczące organizacji ruchu i oznakowania dróg

0
441

Do dnia 31 maja br. głogowska policja zbierać będzie informacje, dotyczące organizacji ruchu drogowego i stanu oznakowania dróg. Wszystko po to, aby usprawnić ruch na głogowskich drogach. Kierowcy, którzy mają sugestie dotyczące potrzebnych zmian w organizacji, zastosowania pewnych zmian w celu zwiększenia bezpieczeństwa czy zmiany oznakowania, mogą zgłaszać uwagi telefonicznie oraz przez stronę internetową głogowskiej Komendy Powiatowej Policji.

Głogowska policja przeprowadza wiosenną lustrację dróg. We współpracy z zarządcami dróg prowadzony jest kompleksowy przegląd stanu oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Działania prowadzone przez policję mają na celu ujawnienie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia. Podczas przeglądu w szczególności zwraca się uwagę na: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak urządzeń drogowych bądź ich zniszczenie, źle profilowane fragmenty dróg czy drzewa rosnące zbyt blisko jezdni. To tylko kilka przykładów. Zgłaszać można każde utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Użytkownicy dróg swoje uwagi i spostrzeżenia mogą zgłaszać w terminie do 31 maja 2016 roku.

Zgłoszenia można dokonać wysyłając e-mail, korzystając z zakładki ZAGROŻENIA DROGOWE w dziale PRZEKAŻ INFORMACJĘ, na stronie internetowej KPP w Głogowie: www.glogow.policja.gov.pl/pl/.

Informacje można też przekazać telefonicznie, pod numerem 76 7277231, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.oo.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.