Jest praca w Straży Miejskiej

0
554

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłosił nabór na pięć wolnych stanowisk strażnika miejskiego (aplikanta). Dokumenty składać można do 1 czerwca 2016 r. do godziny 15.00

Osoby ubiegające się o pracę na tym stanowisku, muszą spełnić następujące wymagania: obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie z pełni praw publicznych, co najmniej średnie wykształcenie, nienaganna opinia, sprawność fizyczna i psychiczna, uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Kandydata do pracy w Straży Miejskiej powinna cechować odpowiedzialność i dyspozycyjność oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wśród wymagań dodatkowych, które zwiększą szansę na przyjęcie, znajdują się: znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. „B”, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, dobra znajomość topografii Legnicy.

W zakresie zadań strażnika miejskiego znajduje się:

  • służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,
  • inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
  • wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,
  • wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich).

Wszystkie szczegóły związane z naborem, w tym wymagane w procesie rekrutacji dokumenty, znaleźć można na stronie: http://sm.bip.legnica.eu/lsm/ogloszenia/ogloszenia-o-nabo/16317,Ogloszenie-o-naborze.html.

Oferty składać można do 1 czerwca 2016 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej 3.

Źródło: Urząd Miasta Legnica

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.