Głogowska Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie”

0
509
TutajGLOGOW.pl 2016-04-29 Głogowska Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie”

Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziękuję za wysłuchanie”, której realizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje razem z Rzecznikiem Praw Dziecka i innymi partnerami.

Wysłuchanie dziecka ma służyć jego dobru, ma pozwolić sędziemu na lepszą ocenę stanu faktycznego sprawy, która dotyczy dziecka. To ważne, aby decydować o losie dziecka razem z dzieckiem – powiedziała Anna Lechowska, prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA i doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.

Tym bardziej, że polskie prawo gwarantuje dziecku prawo do bycia wysłuchanym w sprawach go dotyczących. Wynika to z artykułu 12 Konwencji o Prawach Dziecka, artykułu 72 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i artykułu 216 kodeksu postępowania cywilnego. Warunkiem do tego, aby takie wysłuchanie mogło się odbyć jest ocena dojrzałości dziecka, gdyż prawo polskie nie ustaliło granicy wieku, od której można wysłuchać dziecko.

Głos dziecka jest tak samo ważny, jak głos osoby dorosłej. W sprawach dotyczących bezpośrednio sytuacji małoletniego, niejednokrotnie ważniejszy – podkreśla Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Dziecko ma prawo do przedstawiania własnych poglądów w sprawach, które go dotyczą i zawsze powinno zostać wysłuchane.

Niezwykle ważne pozostaje umożliwienie małoletniemu korzystania z przysługujących mu praw. Nie oznacza to oczywiście, że osoby odpowiedzialne za dziecko lub organy władzy publicznej mają bezkrytycznie wsłuchiwać się w jego wolę i spełniać wszystkie jego życzenia. Ze względu jednak na szacunek do dziecka i poszanowanie jego godności, jako dorośli zobowiązani jesteśmy nie tylko umożliwić dziecku swobodne wyrażanie myśli, ale także z uwagą i rozwagą powinniśmy go wysłuchać, starając się zrozumieć jego sytuację – zaznacza Rzecznik Praw Dziecka.

Kampania społeczna „Dziękuję za wysłuchanie”

Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce pod honorowym patronatem Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Dziecka, 28 kwietnia 2016 roku zainaugurowali kampanię dotyczącą wysłuchania dziecka przez sędziego w postępowaniu cywilnym pod hasłem

Akcja adresowana jest do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – sędziów wydziałów cywilnych oraz wydziałów rodzinnych i nieletnich. Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym poprzez podkreślenie istoty i wartości tej czynności procesowej. Wysłuchanie jest szczególną czynnością procesową służącą temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i na tej podstawie – stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka – uwzględnił jego zdanie i rozsądne życzenia. Wysłuchanie daje możliwość bezpośredniego kontaktu sędziego z dzieckiem, lepszego poznania jego potrzeb i uwzględnienia jego opinii. Wysłuchanie – w odróżnieniu od przesłuchanie – nie jest czynnością dowodową.

TutajGLOGOW.pl 2016-04-29 Głogowska Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie” - plakat kampanii


TutajGLOGOW.pl 2016-04-29 Głogowska Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie” Logowanie Fundusze EOG
Kampania jest częścią projektu „Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej na temat kampanii „Dziękuję za wysłuchanie”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.