Więcej zieleni w Polkowicach

0
965
2016.04.26. Polkowice, plany inwestycyjne na ul. Skalników (2)

W Polkowicach będzie więcej zieleni, zgodnie z zapowiedzią burmistrza. W wyniku przeprowadzonych wśród mieszkańców ulicy Skalników konsultacji społecznych powstały plany inwestycyjno-remontowe. Będą wybudowane nowe parkingi, boiska i przeprowadzona będzie częściowa reorganizacja ruchu. Zlikwidowanych zostanie kilka placów zabaw, a te istniejące mają być odnowione.

Burmistrz Polkowic zapowiedział, że w mieście będzie więcej zieleni. Zostaną dokonane zmiany, które są wynikiem zgłaszania pomysłów i aktualnych problemów przez mieszkańców poszczególnych rejonów miasta. Zaplanowano zmiany inwestycyjno-remontowe. Mają powstać nowe parkingi i boiska. Przeprowadzona będzie również częściowa reorganizacja ruchu. Zmiany dotyczą też miejscowych placów zabaw – niektóre zostaną zlikwidowane, inne – poddane przebudowie.

Plany inwestycyjno-remontowe w Polkowicach skonsultowano między innymi z mieszkańcami ulicy Skalników. Planowane zmiany dotyczą układu komunikacyjnego, lokalizacji placów zabaw, a także ilości zieleni. – Wszelkie inwestycje na polkowickich osiedlach będą realizowane po akceptacji ze strony tych, którzy w największym stopniu odczują ich realizację, czyli mieszkańcami poszczególnych rejonów miasta. Chcę, by ostatecznie to oni zdecydowali o zakresie prac. Staram się z moimi współpracownikami tworzyć takie plany, które podniosą komfort codziennego funkcjonowania polkowiczan, a także podniosą estetykę tych miejsc, w których planujemy wykonanie określonych prac – mówi burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik.

2016.04.26. Polkowice, plany inwestycyjne na ul. Skalników (2)Burmistrz Polkowic na spotkaniu z mieszkańcami ulicy Skalników przedstawił plany w zakresie zagospodarowania ulicy. Zakładają one szereg zmian. – Największa dotyczy częściowej reorganizacji ruchu. Planujemy wybudować dwukierunkowy odcinek drogi, łączący ulicę Skalników z Ociosową. Powstanie on w miejscu, w którym teraz mamy drogę wewnętrzną oraz chodnik przy boiskach sportowych, przy Zespole Szkół, od strony sali gimnastycznej. Plan zakłada także zmianę istniejącej drogi od zjazdu w stronę boisk z dwukierunkowej na jednokierunkową z ruchem w stronę basenów zewnętrznych. Na tym odcinku zostaną także wymienione krawężniki z wydzielonym kontrapasem dla rowerzystów. W miejscu boisk szkolnych planujemy natomiast wybudować parking. Z kolei nowe boiska powstaną na terenie zielonym pomiędzy Uczelnią Jana Wyżykowskiego a boiskiem, znajdującym się na wysokości budynku dydaktycznego Zespołu Szkół – dodaje burmistrz.

Rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Polkowicach podaje, że zaprezentowana propozycja spotkała się z akceptacją mieszkańców, którzy uznali, że usprawni to komunikację na osiedlu Gwarków, a także przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych, których w mieście brakuje.

Plany zakładają też stopniowe wyburzanie betonowych schodów i zastępowanie ich bardziej bezpiecznymi podjazdami, a także sporo nasadzeń zieleni. Drzewa i krzewy pojawią się w miejscu obecnych boisk sportowych oraz placów zabaw, które zostaną zlikwidowane. Zniknąć ma boisko przy zjeździe z ulicy 3 Maja w Skalników, a także to pomiędzy blokami w części południowej i północnej ulicy Skalników. Zostanie też zlikwidowana część placów zabaw. – Mieszkańcy zwracali uwagę, że dobrym pomysłem jest połączenie istniejących placów zabaw i wymiana nawierzchni oraz zabawek. Ponadto akcentowali, że boiska sportowe są w nienajlepszym stanie i ludzie z nich nie korzystają z uwagi na bliskość kompleksu przy ulicy 3 Maja. Stąd decyzja o ich likwidacji. Po realizacji wszystkich planów ulica Skalników będzie bardziej zielona, a przestrzeń bardziej estetyczna – kończy burmistrz Wiesław Wabik.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.