Grant dla Przedszkola Publicznego nr 20 w Głogowie

0
396
Przedszkole Publiczne nr 20 Głogów

Przedszkole Publiczne nr 20 w Głogowie otrzymało grant w ramach Funduszu Naturalnej Energii. Oprócz przyznanej nagrody pieniężnej przedszkole wraz z jednym z gimnazjów z Wrocławia otrzymało specjalne wyróżnienie. Wszystko to za złożony projekt, dotyczący ochrony środowiska.

Głogowskie Przedszkole Publiczne nr 20 otrzymało grant na dofinansowanie projektów związanych z działaniami proekologicznymi. Placówka brała udział w Konkursie Fundusz Naturalnej Energii. To była jego szósta edycja. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Przedszkole nr 20 zdobyło grant wysokości 10 000 złotych. Dyplomy i nagrody wręczył zwycięzcom Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, wraz z Zastępcą Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, Beatą Potyrałą.

Konkurs Fundusz Naturalnej Energii jest organizowany w celu wyłonienia najlepszego autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska. Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów, związanych z proekologicznymi działaniami. Są one realizowane na terenie 5 województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.

W województwie dolnośląskim od roku 2012 zostało nagrodzonych 22 laureatów. W tym roku na Dolnym Śląsku zgłoszono 19 projektów, z których nagrodzono 5. Nagrodzono je grantami wysokości 10 000 zł. każdy.

Zwycięskie projekty złożyły placówki: Gimnazjum nr 29 z Wrocławia (za projekt „Ultradźwięki nietoperzy kreatywną nicią naukowej pajęczyny współpracy”, będący kontynuacją prac z ubiegłego roku; jest to projekt mający na celu nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi jednostkami edukacyjnymi i podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności ochrony i ratowania nietoperzy), Fundacja Edukacyjna „Szczęśliwa” z Wrocławia (projekt „Miejski dom dla zwierząt objęty ścisłą ochroną”, w ramach którego zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I, mające na celu uświadomienie dzieciom potrzeb ochrony środowiska), Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA z Wołowa (złożyło projekt pod nazwą „Chrońmy owady”, realizowany poprzez zajęcia i warsztaty pszczelarskie w pasiece, porządkowanie terenów w obrębie Wołowa i rozmieszczeniu tablic informacyjnych z opisem gatunków owadów), Gmina Prusice (projekt nosi nazwę „Zielony Zakątek”, a na celu ma zagospodarowanie dwóch lokalnych skwerów poprzez nasadzenia i stworzenie „ścieżki zmysłów”) i Przedszkole Publiczne nr 20 w Głogowie.

Przedszkole głogowskie złożyło projekt „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę”. Projekt uwzględnia cykliczne zajęcia proedukacyjne, dotyczące codziennych czynności tj. spożycie wody, zużycie energii, segregacja śmieci czy świadome zakupy. Wszystkie działania mają na celu kształtowanie u najmłodszych dzieci potrzeby dbania o środowisko.

Oprócz przyznanych grantów dwie placówki, w tym PP nr 20 w Głogowie, otrzymały od jury specjalne wyróżnienie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.