LSSE łączy siły z Legnickim Parkiem Technologicznym Letia

0
1939
LPT Letia

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna połączyła siły z Legnickim Parkiem Technologicznym Letia. Spółka przejęła większościowy pakiet akcji, zwiększając swoją wartość rynkową. LSSE zyskała również nowego partnera – KGHM Polska Miedź.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna połączyła siły z Letią – Legnickim Parkiem Technologicznym. LSSE przejęła większościowy pakiet akcji Letii, przez co podwoiła swoją wartość rynkową. Zyskała także nowego partnera biznesowego, jakim jest KGHM Polska Miedź, który jest mniejszościowym akcjonariuszem strefy.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przejęła od KGHM Polska Miedź S.A. pakiet 84,9% akcji LPT Letia. Dzięki temu Strefa zyskała: ponad 10 tysięcy m2 przestrzeni biznesowych w centrum Legnicy (przy ulicach Rycerskiej i Złotoryjskiej); biuro wirtualne; pracownie; centrum szkoleniowe; niespełna 30 ha terenów inwestycyjnych w okolicach Huty Miedzi, autostrady A4 i budowanej w chwili obecnej drogi S3.

– Zarząd Strefy planuje stworzyć w dotychczasowej siedzibie Parku centrum biznesowe z prawdziwego zdarzenia, obszar otwarty na innowacyjne pomysły przedsiębiorstw i służący wsparciem w ich realizacji. To tutaj swoje miejsce spotkań będą mieli m.in. partnerzy klastrów: motoryzacyjnego, edukacyjnego i lotniczego, rozwijanych w Strefie. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Letii i zwiększyć jej rozpoznawalność. Naszym celem jest, aby Park stał się miejscem przyjaznym dla inwestorów oraz alternatywą dla centrów biznesowych, rozwijanych np. we Wrocławiu – mówił Rafał Jurkowlaniec, prezes LSSE.

Połączenie LSSE z Letią oznaczać będzie zwiększenie konkurencyjności LSSE wobec pozostałych 13 stref ekonomicznych w Polsce. Część z nich (np. Kraków i Gdynia) już posiada prężnie działające parki technologiczne, które z powodzeniem wspierają rozwój przedsiębiorczości.

– Oprócz możliwie najlepszej oferty inwestycyjnej, przedsiębiorcy powinni uzyskiwać w strefie ekonomicznej wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu. Na co dzień potrzebują swoistego centrum przedsiębiorczości, w którym mogliby łączyć swój potencjał, dokształcać pracowników, czerpać wiedzę z zakresu wsparcia unijnego i nawiązywać kontakty biznesowe, tak cenne zwłaszcza perspektywy lokalnego rynku pracy oraz współpracy z samorządami. Dzięki Letii, LSSE stanie się jedną z takich stref – mówi Dorota Włoch, wiceprezes LSSE.

Dotychczasowa działalność LPT Letia zbiegała się pod względem celów z LSSE. Należą do nich głównie pozyskiwanie inwestorów, wsparcie i rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto pozyskanie Letii na drodze wymiany akcji między akcjonariuszami nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Strefę kosztów budowy nowego obiektu. Mniejszościowymi współwłaścicielami Letii nadal pozostają: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.