XII Sesja Rady Powiatu Głogowskiego

0
491
2016-02-29 Głogów XII sesja Rady Powiatu

W dniu wczorajszym (29.02 br.) w Starostwie Powiatowym w Głogowie odbyła się XII sesja Rady Powiatu Głogowskiego. W trakcie obrad głosowano nad sprawozdaniami i projektami uchwał. Jeden z istotnych projektów uchwał dotyczył sprzedaży Gminie Głogów nieruchomości pod nową siedzibę Gminy.

Dnia 29 lutego 2016 roku odbyła się XII sesja Rady Powiatu Głogowskiego w Starostwie Powiatowym w Głogowie. Podczas sesji głosowano nad sprawozdaniami i uchwałami, do których kilku radnych zgłosiło uwagi. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, Sławomir Majewski, przedstawił sprawozdanie z działalności PUP. Najwięcej uwag do projektów uchwał zgłosił radny Leszek Rybak.

Sprawozdanie z działalności PUP w Głogowie przedstawił dyrektor urzędu, Sławomir Majewski. Przedstawił między innymi dane dotyczące bezrobocia w Głogowie i form aktywizacji względem osób poszukujących zatrudnienia. – Staramy się organizować dla mieszkańców Głogowa jak najwięcej form aktywizacji. Ostatnio odbyło się spotkanie z głogowskimi pracodawcami. Wielu pracodawców przyszło na spotkanie, na którym dowiedzieli się m. in. z jakich form wsparcia ze strony PUP mogą skorzystać – mówił podczas wystąpienia dyrektor PUP, Sławomir Majewski. – Urząd głogowski jest dobrze wyposażony, czysty i schludny. Dbamy o zachowanie wysokich standardów. W chwili obecnej wraz ze starostą głogowskim rozważamy to, by skontaktować się z prezydentem miasta Nowa Sól. W mieście tym powstają nowe fabryki i moglibyśmy skierować tam głogowskich bezrobotnych – dodaje dyrektor PUP.

Uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 zgłosił radny Leszek Rybak. – Procedowanie przyjęcia Programu w moim odczuciu pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście zostały zachowane wszystkie wymagane procedury, lecz moim zdaniem zabrakło większej próby zaangażowania radnych do pracy nad Programem. Obowiązkiem przygotowania Programu ustawa obciąża Zarząd. Uważam, że Zarząd powinien zaprosić radnych do współpracy nad tym Programem – mówił radny Leszek Rybak. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na sposób przedstawiania określonych danych (na przykład dotyczących ilości uczniów, którzy otrzymali świadectwa maturalne) w liczbach i proponował zastąpienie ich danymi procentowymi, gdyż – ja stwierdził radny – byłoby to bardziej precyzyjne. Zgłosił także zastrzeżenia dotyczące oceny jakości usług medycznych na podstawie tylko i wyłącznie poziomu zmodernizowania placówek.

Radny Rybak sceptycznie odniósł się do planów budowy obiektów mostowych i obwodnicy: – Naprawdę gratuluję, jeśli Zarząd uważa, że przez te 4 lata, czyli do końca roku 2020, jednym ze wskaźników będzie długość wybudowanych obiektów mostowych i długość wybudowanej obwodnicy. Zakładam od razu, że efektywność określimy jako zerową. Wybudowanej obwodnicy i wybudowanych obiektów mostowych do końca roku 2020 nie będzie na pewno – tak wypowiedział się Leszek Rybak odnośnie zapisu dotyczącego poprawy stanu technicznego dróg głogowskich.

Podczas sesji głosowano także nad uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Głogów na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa dwóch pięter budynku przy ul. Piaskowej, w którym mieści się głogowski PUP. W obradach wzięła udział wójt Gminy Głogów, Joanna Gniewosz. Przegłosowanie uchwały jest równoznaczne z tym, że wkrótce nastąpi zmiana siedziby Gminy Głogów z ul. Słodowej na ul. Piaskową, nad Urzędem Pracy. Pomieszczenia nad urzędem od lat stały puste.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.