Od dziś rusza kwalifikacja wojskowa

0
695
Kwalifikacja wojskowa 2016 baner

W dniu dzisiejszym na terenie Powiatu Głogowskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa trzy tygodnie. Pomimo braku obowiązku odbywania służby wojskowej, wszystkie wezwane osoby będą musiały stawić się w przychodni na ul. Kościuszki. 

W Głogowie właśnie ruszyła kwalifikacja wojskowa. Trwać będzie od 1 do 23 marca br. Czynności z nią związane prowadzone są w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15a w Głogowie. Celem kwalifikacji jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej stawiających się na niej osób. Zadaniem tym zajmuje się Powiatowa Komisja Lekarska w Głogowie, powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Komisji przewodniczą dr Leopold Góral i dr Radosław Podejma.

Za wezwania do stawienia się do kwalifikacji odpowiadają wójtowie i prezydenci miast. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlega blisko 550 osób i są to:

  • mężczyźni urodzeni w roku 1997
  • mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, nie posiadający jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (nie przekraczający wieku 24 lat)
  • kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji i które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach bądź na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami/absolwentkami tych szkół lub kierunków
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osób od obowiązku stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym w obwieszczeniu. Grzywnie bądź karze ograniczenia wolności podlega: niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem/prezydentem miasta, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym miejscu i terminie; niepoddanie się badaniom lekarskim; nieprzedstawienie stosownych dokumentów.

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku zostało wydane 21.09.2015 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Każda osoba podlegająca obowiązkowi otrzyma od wójta bądź prezydenta miasta wezwanie imienne. Określać będzie ono termin i miejsce, w którym należy się stawić, a także dokumenty, które należy ze sobą zabrać.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie będą mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej, będą zobowiązane do zawiadomienia o tym fakcie właściwego wójta/prezydenta miasta. Dokonać tego można najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin stawienia się.

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl w zakładce Bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.