Zajęcia z zakresu reagowania kryzysowego w Polkowicach

0
544
19.02.2016 r. Polkowice, zajęcia dot. reagowania na zagrożenie terrorystyczne, przedstawiciele placówek oświatowych

W Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych. Wykład prowadzili policjanci z Głogowa i Polkowic. Uczestników zapoznano ze sposobami reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Przedstawiciele placówek oświatowych dnia 19 lutego b.r. spotkali się w Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach na zajęciach dotyczących sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Spotkanie prowadzili policjanci z Głogowa i Polkowic. Uczestnikami byli dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych.

Podczas spotkania funkcjonariusze omówili sposób postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki publicznej. Przedstawiono również procedury związane z zachowaniem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obiekcie oraz komunikacji w tym zakresie z policją.

Zajęcia zorganizowano z uwagi na sytuację, jaka ma miejsce na świecie. – Ataki terrorystyczne, do których doszło w ostatnim czasie powodują, że nie tylko przed Policją, ale przed całym naszym społeczeństwem stają nowe wyzwania i obowiązki – mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, podinsp. Bogdan Kaleta.

Celem przeprowadzonego szkolenia było wypracowanie dobrych praktyk i podniesienie poziomu wiedzy uczestników projektu w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego.

Na potrzeby zajęć przygotowano informatory zawierające wskazówki dotyczące tego, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Oprócz poradników przygotowano także projekcję filmu zatytułowanego „Wtargnięcie napastnika do szkoły”. Film zawierał wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w podobnych sytuacjach. Pokazano w nim też zasady alarmowania o zagrożeniu uczniów i nauczycieli.

Działania te zainicjowane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Spotkania adresowane są do przedstawicieli placówek oświatowych i wpisują się w założenia Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019. Program ten przedstawia dotychczasowy poziom zagrożenia terrorystycznego. Jego założeniem jest określenie niezbędnych działań Państwa, służących wzmocnieniu systemu antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także podniesieniu stanu przygotowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń. Dokument ten został przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami wchodzącymi w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Członkowie tego zespołu są głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację celów i wdrażanie priorytetów wynikających z tego dokumentu.

Działania w ramach których odbyło się spotkanie w Polkowicach, mają mieć charakter kaskadowy. Oznacza to, że policyjni specjaliści mają za zadanie przekazać wiedzę osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danej placówce. Te osoby z kolei będą musiały przeszkolić swoich pracowników i uczniów.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.