Mapa zagrożeń sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa Głogowa

0
822
2016-02-24 Policja Głogów mł.asp. Łukasz Szuwikowski konsultacje społeczne Mapa Zagrożeń

W Głogowie i miejscowościach powiatu głogowskiego rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach krajowego i wojewódzkiego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Odbyły się już pierwsze spotkania z członkami lokalnych społeczności. Prowadzący spotkanie mł.asp. Łukasz Szuwikowski w rozmowie z portalem TutajGLOGOW.pl opowiedział o głównych założeniach projektu i zainteresowaniu społeczności lokalnych projektem.

TutajGLOGOW.pl: Czym jest projekt „Mapa zagrożeń” i czemu ma on służyć?

mł.asp. Łukasz Szuwikowski: Projekt jest systemem, który ma ułatwić poznanie skali i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu głogowskiego. Na podstawie zebranych podczas konsultacji informacji stworzymy dokument, który pozwoli nam na opracowanie działań służących zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu głogowskiego.Wprowadzając projekt, zawracamy szczególną uwagę na współdziałanie różnych organizacji i podmiotów z terenu powiatu. Organizując konsultacje mamy okazję poznać potrzeby i problemy mieszkańców danej społeczności. Na terenie naszego miasta często dochodzi do sytuacji, do których być może by nie doszło, gdyby większa była świadomość społeczna i gdyby docierało do nas więcej informacji o zagrożeniach od mieszkańców Głogowa i okolic.

TutajGLOGOW.pl: Czy w poprzednich latach również prowadzono podobne projekty?

mł.asp. Łukasz Szuwikowski: W poprzednich latach realizowaliśmy już podobne projekty. Odbywały się podobnie jak teraz debaty społeczne, podczas których zbieraliśmy cenne informacje na temat bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Również wcześniej gromadziliśmy informacje dotyczące istniejących zagrożeń jeśli chodzi o zjawisko przestępstw kryminalnych, przestępstw siedmiu kategorii, wypadków drogowych, kolizji, istnienia miejsc zagrożonych. Policja współpracowała ze spółdzielniami, z ZGM w ramach projektu Bezpieczne osiedle. Dochodziło wówczas do wymiany informacji o miejscach zagrożonych. Bardzo często przekazywaliśmy informacje o naszych interwencjach spółdzielniom, zaś pracownicy spółdzielni informowali nas o zdarzeniach, które do nas bezpośrednio nie dotarły.

TutajGLOGOW.pl: Kilka spotkań w ramach konsultacji społecznych już się odbyło. Czy po zakończeniu konsultacji będzie planowany kolejny cykl spotkań z mieszkańcami powiatu?

mł.asp. Łukasz Szuwikowski: W ramach programu, który wdrażamy, odbyła się już jedna debata w Starostwie Powiatowym w Głogowie, teraz natomiast odbywają się konsultacje z mieszkańcami powiatu. Mieszkańcom przekazujemy informację dotyczącą założeń i celów projektu „Mapa zagrożeń”. Następnie na podstawie zebranych informacji stworzymy Mapę zagrożeń, która prawdopodobnie co kwartał będzie modyfikowana i być może zorganizowane będą kolejne konsultacje.  Jesteśmy na początku projektu, dlatego więcej będziemy mogli powiedzieć w późniejszym czasie.

TutajGLOGOW.pl: Czy mieszkańcy powiatu głogowskiego wykazują zainteresowanie konsultacjami?

mł.asp. Łukasz Szuwikowski: Tak. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w spotkaniach. Podczas konsultacji przekazują nam informacje dotyczące zagrożeń i problemów, dotykających lokalną społeczność. Docierają do nas na przykład informacje o spożywaniu przez młodzież alkoholu w określonych miejscach, o sytuacjach drogowych (na przykład o niebezpiecznych przejściach dla pieszych czy potrzebie zamontowania na poszczególnych ulicach progów zwalniających), czy dewastacjach mienia. Są to często sygnały, które dotychczas do nas nie dotarły. Doceniamy to, że mieszkańcy osiedli angażują się w tworzenie Mapy zagrożeń, gdyż nie zawsze my jako Policja jesteśmy w stanie zauważyć zagrożenie w określonym miejscu. Cieszy nas fakt, że na spotkania przychodzą ludzie w różnym wieku, począwszy od ludzi bardzo młodych po osoby będące na emeryturze.

TutajGLOGOW.pl: Pracuje Pan w Policji już 9 lat. Jak oceniłby Pan pracę Dzielnicowych? Czy mieszkańcy Głogowa im ufają i czy często zgłaszają swoje problemy?

mł.asp. Łukasz Szuwikowski: Biorąc pod uwagę przekaz z rewiru dzielnicowych, uważam, że tak. Dzielnicowi spełniają się w swoich zadaniach na poszczególnych rejonach miasta. Mieszkańcy darzą ich zaufaniem i chętnie korzystają z ich pomocy. Nie chciałbym generalizować, jednak naprawdę wielu mieszkańców Głogowa ma kontakt ze swoim Dzielnicowym.

TutajGLOGOW.pl: Dziękujemy za rozmowę.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.