Gmina Żukowice chce ratować pałac w Szczepowie

0
756
Pałac w Szczepowie

Rada Gminy Żukowice na początku lutego 2016 roku po raz kolejny zwróciła się do najwyższych organów państwowych z prośbą o pomoc w ratowaniu zabytku, jakim jest pałac w Szczepowie. Zabytkowa budowla z roku na rok niszczeje, jednak dotychczas nie podjęto działań w kierunku odbudowy pałacu.

Podczas sesji Rady Gminy Żukowice wystosowano Apel do najwyższych organów państwowych o pomoc w ratowaniu zabytkowego obiektu, jakim jest pałac w Szczepowie, a także parku z wieloma unikatowymi pomnikami przyrody. Od 1999 roku, kiedy pałac został sprzedany, nie jest on użytkowany. Budynek z roku na rok popada w ruinę.

w 2000 roku Władze Gminy Żukowice wszczęły próby ratowania zabytkowego obiektu. Pomimo tego, że wielokrotnie zwracano się o wsparcie do instytucji odpowiedzialnych za zabytki kultury, nie podjęto żadnych działań w kierunku ratowania pałacu w Szczepowie.

Pałac w Szczepowie wpisany jest do rejestru zabytków. W drodze przetargu, w roku 1999 został on sprzedany osobie prywatnej, zamieszkującej Wielką Brytanię, przez Agencję Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Od momentu sprzedaży obiekt nie jest użytkowany. Właściciel nieruchomości nie dokonał dotychczas żadnych prac konserwatorskich, co powoduje, że zabytek staje się ruiną.

Do rejestru zabytków wpisany jest także park, otaczający pałac, który również ulega dewastacji. W złym stanie technicznym pozostają też obiekty przypałacowe, stodoły i obiektów gospodarczych. Niektóre z budynków przypałacowych pomimo złego stanu technicznego są zamieszkałe.

W budynkach przypałacowych i pałacowych nie ma sieci kanalizacyjnej, a nieczystości z zamieszkałych budynków odprowadzane są do zabytkowego parku, zanieczyszczając środowisko i unikatową roślinność oraz drzewa.

Od chwili sprzedaży nieruchomości odłogowany jest również należący do pałacu grunt orny. Z tego tytuły Gmina Żukowice co roku ponosi straty, gdyż osoba będąca właścicielem pałacu nie odprowadza podatku od gruntów. Z właścicielką obiektu próbowano się wielokrotnie kontaktować, jednak próby te były nieskuteczne.

Od 2003 roku Gmina Żukowice podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie pałacu przed dewastacją. Występowała z prośbą o pomoc do instytucji zajmujących się ochroną zabytków, jednak bezskutecznie. Nie otrzymano w tej sprawie odpowiedzi.

Władze Gminy walczą o odbudowę zabytku, ale i o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Zły stan techniczny budynku zagraża ludziom i ich mieniu. Teren nie posiada już pełnego ogrodzenia. Co roku wielokrotnie na odłogowanych gruntach dochodzi do pożarów.

Gmina po raz kolejny zwróciła się do instytucji, mogących zainterweniować w sprawie niszczejącego zabytku w nadziei, że tym razem uda się podjąć działania ratujące cenny obiekt.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.