Pomoc rodzinom ciężko chorych dzieci – stypendia Stowarzyszenia SPES

0
617
10.02.2016 r. nabór wniosków o stypendia Stowarzyszenia SPES

Trwa nabór wniosków o roczne stypendia dla rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a których dzieci znajdują się w ciężkim stanie klinicznym. Otrzymane świadczenia pieniężne nie wymagają rozliczenia wydatków.

Rodziny opiekujące się dziećmi, które wskutek choroby bądź wypadku znajdują się w ciężkim stanie klinicznym, mogą się starać o pomoc finansową w postaci rocznego stypendium. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES (organizacja katolicka z siedzibą w Katowicach).

O stypendium mogą się ubiegać rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi, wymagającymi wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora lub koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego bądź pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Stowarzyszenie SPES utworzyło fundusz pomocy stypendialnej, aby rozdysponować zebrane środki wśród najbardziej potrzebujących rodzin. Celem stowarzyszenia jest pomoc tym osobom, które w swoich problemach i cierpieniach pozostają osamotnieni.

Procedury Programu Stypendialnego zostały przez organizatorów skonstruowane w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. W pierwszym etapie weryfikacji wniosków nie wymaga się żadnych dodatkowych dokumentów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają najpierw sam wniosek drogą elektroniczną. Dopiero po analizie wniosków organizatorzy Programu skontaktują się z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do pomocy finansowej. Wybrane rodziny będą musiały skompletować odpowiednią dokumentację i przesłać do Stowarzyszenia celem weryfikacji.

Wysokość stypendium będzie ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Pomoc finansowa będzie udzielona rodzinie na okres jednego roku. Po upływie tego czasu będzie możliwość przedłużenia okresu wsparcia finansowego.

Niewątpliwą zaletą Programu jest to, że przyznane świadczenie pieniężne nie wymaga żadnego rozliczania ani dokumentowania wydatków. To rodzina będzie decydować o przeznaczeniu pozyskanych środków.

Jednym z głównych założeń Programu Stypendialnego jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej rodzin Wnioskodawców. Do poprawy takiej sytuacji może dojść na przykład poprzez poprawę warunków mieszkaniowych rodziny, bądź przez podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracujących członków rodziny.

Program Pomocy Stypendialnej dla rodzin uruchomiono w roku 2012. Inspiracją do stworzenia Programu było spotkanie z ojcem chorego Pawła. Zgłosił się on do prowadzonego w Katowicach Ośrodka Poradnictwa. Pracownikom ośrodka opowiedział historię wypadku swojego syna. W wyniku tego wypadku chłopiec znalazł się w ciężkim stanie klinicznym. Członkowie Stowarzyszenia pomogli choremu dziecku i jego rodzinie, po czym doszli do wniosku, że potrzebna jest pomoc długoterminowa, nie tylko dla tej rodziny. Powstał więc fundusz stypendialny, który od kilku lat wspiera potrzebujące rodziny.

Mieszkańcy powiatu głogowskiego, którzy opiekują się dziećmi ciężko chorymi, mogą składać wnioski i pomoc stypendialną. Przyjmowane będą one do dnia 20.03.2016 roku. Składanie wniosków odbywa się przez stronę internetową: www.dla-dzieci.spes.org.pl.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.