Mieszkanki Głogowa zatańczą w szczytnym celu

0
656
One Billion Rising logo

Już za tydzień mieszkanki Głogowa zatańczą pod Ratuszem w szczytnym celu. Taniec będzie protestem przeciw przemocy seksualnej stosowanej wobec kobiet.

Akcja, w ramach której głogowianki wyrażą swój sprzeciw wobec molestowania kobiet nosi nazwę One Billion Rising. Głogów przyłączył się do niej już po raz trzeci. W dniu 14 lutego 2016 roku pod głogowskim Ratuszem zatańczą kobiety, które wspierają akcję. Ma ona na celu wyrażenie protestu przeciwko problemowi stosowania przemocy w stosunku do kobiet i dziewcząt.

Koordynatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, przy współpracy z głogowskim Urzędem Miejskim.

Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach Unii Europejskiej wynika, że ofiarami molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety. Do niepożądanych zachowań dochodzi najczęściej w domu, szkole, w pracy, na ulicy czy w środkach komunikacji miejskiej. Różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55 % kobiet powyżej 15 roku życia. Są to najczęściej formy fizyczne, werbalne, a także cybermolestowanie. Wyniki badań mówią, że fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie czy całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15 roku życia. Form werbalnych, takich jak żarty i komentarze z podtekstem seksualnym, doświadczyło 24% kobiet. 11% kobiet zaznało molestowania niewerbalnego, w tym cybermolestowania. Polega ono na otrzymywaniu niechcianych, obraźliwych, seksualnie jednoznacznych e-maili bądź wiadomości sms.

Molestowanie seksualne to zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby, odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny. Do molestowania może dochodzić wśród osób każdej orientacji seksualnej. Niepożądane zachowania często łączą się z poczuciem władzy wobec drugiej osoby (przełożony wobec pracownika, wychowawca wobec ucznia, rodzic wobec dziecka, starszy nastolatek wobec młodszego).

Na molestowanie seksualne składają się takie zachowania jak: niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, obelgi, uwagi i żarty z podtekstem erotycznym, niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku i stanu cywilnego, posługiwanie się skojarzeniami seksualnymi, nieakceptowane propozycje i sugestie, nieprzyzwoite komentarze, gesty i spojrzenia, dotykanie o charakterze seksualnym.

Pomimo tego, że 80% kobiet i 54% mężczyzn uważa, że molestowanie w przestrzeni publicznej jest ważnym problemem, to jednak 81% ofiar nigdy nie zgłosiło faktu molestowania policji, zaś zachowania podchodzące pod kategorię molestowania w przestrzeni publicznej są w naszym społeczeństwie aprobowane kulturowo.

Głogowianki w ramach akcji OBR tańczyć będą na placu pod Ratuszem w Głogowie, o godzinie 16:00.

Wcześniej odbędą się trzy próby tańca w głogowskim Miejskim Ośrodku Kultury. Osobą do kontaktu jest Pani Martyna Rybka, pełnomocnik ds współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.: 76 7265498.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.