„Aktywny Dolny Śląsk” – rusza program pilotażowy

0
583
Miedziak.info.pl 2016 Program Aktywny Dolny Śląsk konferencja Wrocław

Ruszyły konsultacje społeczne, w związku z inauguracją programu regionalnego budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk”. To pierwsza edycja pilotażowego programu pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W dniu wczorajszym, tj. 1 lutego, na wrocławskim Stadionie Miejskim, odbyła się konferencja prasowa, poświęcona pilotażowemu, innowacyjnemu programowi regionalnego budżetu sportowo-turystycznego pod nazwą „Aktywny Dolny Śląsk”. Spotkanie poprowadził Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Będzie to pierwsza edycja programu, pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzięki projektowi o charakterze pilotażowym dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu społecznych inicjatyw na rzecz regionu, w którym żyją. Jest to obywatelski projekt wydatkowania środków publicznych. Budżet sportowo-turystyczny ma na celu budowanie i rozwijanie tożsamości dolnoślązaków poprzez ich aktywizację. Jest to też forma rozwijania współzawodnictwa w pozyskiwaniu środków publicznych.

Budżet pilotażowy obejmuje kwotę 600 tys. zł. i dotyczy tzw. projektów „miękkich”, z zakresu upowszechniania sportu, turystyki oraz promowania turystycznych walorów regionu. Środki będą mogły być pozyskane na organizowanie imprez turystycznych, lokalnych zawodów sportowych, zlotów, rajdów, konferencji i seminariów dotyczących rozwoju turystyki. Będą także wspierać promocję regionu, lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, a także publikację wydawnictw o charakterze turystycznym.

Projekt realizowany będzie na obszarze całego województwa dolnośląskiego, obejmie także powiat głogowski, legnicki, lubiński i polkowicki.

Celem nadrzędnym programu „Aktywny Dolny Śląsk” jest stworzenie skutecznego narzędzia budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Budżet ma być współtworzony z mieszkańcami województwa dolnośląskiego. Nie będzie miał on jednam charakteru inwestycyjnego. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych. – Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu, który zawiera w sobie elementy budżetu partycypacyjnego, obywatelskiego. Chcemy ten projekt konsultować, aby był wspólną pracą środowisk obywatelskich i samorządu. Otwieramy się na te środowiska, które partycypują w środkach publicznych przeznaczonych na sport i turystykę – mówił podczas konferencji Jerzy Michalak.

Zgodnie z regulaminem, wnioski składać mogą pełnoletni dolnoślązacy, zaś głosować nad projektami konkursowymi mogą już 16-latkowie. – Ci młodzi mieszkańcy Dolnego Śląska, uprawiając aktywnie sport, są już często w tym wieku mistrzami Polski czy Europy w swych dyscyplinach sportowych, dlatego uważam, że powinni mieć prawo głosu – dodaje J. Michalak.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu rozpoczęły się w dniu wczorajszym, a trwać będą do dnia 15 marca 2016 roku. Odbywać się będą w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Strzegomiu, Wałbrzychu, Legnicy, Złotoryi, Wołowie, we Wrocławiu i w Brzegu Dolnym. Realizacja projektów rozpocznie się 19 lipca i potrwa do końca bieżącego roku.

Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: www.umwd.dolnyslask.pl.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.