Głogowski PCPR przedstawił Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

0
541
Miedziak.info.pl TutajGLOGOW.pl PCPR Głogów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Pod koniec stycznia 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oficjalnie przedstawiono Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyły instytucje i organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Z końcem stycznia br. w siedzibie głogowskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie członków instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością. Podczas spotkania przedstawiono dokument, jakim jest Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021. Projekt jest owocem trwających od ponad roku prac z ww. podmiotami.

Celem zaprezentowanego programu jest opracowanie działań, zmierzających do wsparcia osób niepełnosprawnych, a także tworzenia odpowiednich warunków dla ich rozwoju. Program ma uwzględniać specyfikę Powiatu Głogowskiego, jego zasoby, oraz dostępne formy wsparcia. Ma on pełnić rolę zbioru działań, które doprowadzą do jak najskuteczniejszego procesu włączania osób niepełnosprawnych w główny nurt rzeczywistości społecznej.

W procesie tworzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych uczestniczyły podmioty takie jak: PCPR w Głogowie (który był koordynatorem projektu), Cisi Pracownicy Krzyża, Dom Pomocy Społecznej Magnolia w Głogowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie, głogowskie Gimnazjum nr 3, Głogowskie Stowarzyszenie Agata, Głogowski Szpital Powiatowy, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z Głogowa, Jerzmanowej, Kotli, Żukowicach i Pęcławiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Głogowa, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Głogowa, Polski Związek Niewidomych Koło z Głogowa, głogowskie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, głogowskie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Głogowa, Powiatowy Urząd Pracy, Przedszkole Publiczne nr 20, Głogowskie Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z Głogowa, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie, Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących TON, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SONAR, Szkoła Podstawowa nr 12 oraz głogowski Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych.

Projekt działań został zamieszczony na stronie internetowej głogowskiego PCPR-u. Ma on zostać poddany konsultacjom społecznym. Celem tego przedsięwzięcia jest zbudowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia przy realizacji działań, wynikających z założeń programu. Intencją twórców projektu jest zebranie szerokiego i reprezentatywnego spektrum opinii na jego temat.

Treść Programu została zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.glogow.pl. Każdy zainteresowany podmiot będzie miał możliwość wyrazić swoją opinię za pomocą formularza, znajdującego się w zakładce „Zgłoś uwagi dotyczące Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.