Wyjątkowa pocztówka dzieci z Gminy Kotla

0
941
Konkurs na Kartkę Wielkanocną Gminy Kotla

W Gminie Kotla ogłoszono konkurs. Najmłodsi mieszkańcy Gminy Kotla już wkrótce będą mieli okazję wykazać się kreatywnością. Uczestnicy i laureaci ogłoszonego w gminie konkursu zostaną wyróżnieni w wyjątkowy sposób.

W Gminie Kotla właśnie ogłoszono konkurs plastyczny na zaprojektowanie wyjątkowej pocztówki wielkanocnej. Kierowany jest on do dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i Szkoły Filiarnej w Chociemyśli. W organizację konkursu zaangażowane są Urząd Gminy Kotla oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli. – Nagrodą będzie wydanie przez nas kartki według stworzonego projektu. Myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie dla jej autora – mówił Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Spośród złożonych prac zostaną wyłonione dwa zwycięskie projekty, w dwóch kategoriach wiekowych. Zostaną one wyprodukowane jako Kartka Wielkanocna Gminy Kotla, wraz z herbem Gminy Kotla oraz podpisem autora kartki. Laureaci otrzymają po 10 sztuk wyprodukowanych pocztówek oraz upominek. W każdej z kategorii wiekowej przyznane będą też po dwa wyróżnienia. Wybrane osoby zostaną nagrodzone upominkami. – Mamy bardzo zdolne dzieci, dlatego w taki szczególny sposób chcemy docenić ich talent. Myślę, że będzie to dla nich wyjątkowe wyróżnienie. Przy okazji Gmina zyska też piękną i oryginalną pocztówkę. Wraz ze świątecznymi życzeniami trafi ona do zaprzyjaźnionych z nami firm i instytucji – dodaje wójt gminy.

Zasady konkursu określają, że podzielony on będzie na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI. Prace powinny być wykonane na kartce formatu A4. Techniki, które można zastosować podczas wykonywania pracy to: rysowanie kredkami bądź pastelami, malowanie farbami, a także ozdobienie wydzierankami z kolorowego papieru. Organizatorzy zastrzegają sobie, że zgłaszane prace muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi. Każda z prac powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, jego adres zamieszkania, oznaczenie lasy (kategorii wiekowej) autora, a także numer telefonu rodzica bądź prawnego opiekuna. Kartki wielkanocne zostaną ocenione przez powołaną do tego celu komisję konkursową. Oceniane będą w zakresie: zgodności pracy z tematem, walorów estetycznych, pomysłowości i oryginalności formy oraz estetyki wykonania.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, przy ul. Głogowskiej 90, tel. 76 831-83-88. Wraz z pracą konkursową należy złożyć podpisane oświadczenie – druk znaleźć można na stronie: gokiskotla.pl/uwaga-konkurs/

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatorów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.