Polkowice: przebudowa wsi Koźlice na finiszu

0
740
2016-01 Powiat polkowicki przebudowa wsi Koźlice - scalenie gruntów

Gospodarze gmin wiejskich często unikają tematu scalania gruntów. Starosta polkowicki udowadnia, że takie działania są możliwe i że warto ich dokonywać, czego przykładem mają być Koźlice w powiecie polkowickim.

W powiecie polkowickim zakończono projekt „Scalenie gruntów wsi Koźlice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwszy etap projektu obejmował postępowanie scaleniowe obszaru 586,9510 ha wsi Koźlice w gminie Gaworzyce. W zakresie przeprowadzonych prac geodezyjnych dokonano korekt przebiegu granic w siedliskach i dostosowano granice działek do układu dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnych. Poprawiono także strukturę gospodarstw poprzez ich powiększenie. W wyniku przeprowadzonych zmian zmniejszono liczbę działek geodezyjnych i zaktualizowano dane ewidencyjne nieruchomości objętych scaleniem.

Scalanie gruntów to niewdzięczny temat, którego wystrzegają się gospodarze gmin, ale w powiecie udowodniliśmy, że można się porozumieć i przebudować wieś w trzy lata – mówi starosta polkowicki, Marek Tramś. – Dopóki nie zaczęły się właściwe prace w terenie, ludzie do propozycji scaleń podchodzili z obawami. Rolnicy nie wiedzieli tak naprawdę, co z tego wyniknie i czy aby na pewno na tym nie stracą. Wymagało to z naszej strony wielu rozmów i konsultacji z mieszkańcami, ale warto było – dodaje. Od dwóch lat kreślone są projekty i przerabiana jest masa dokumentacji geodezyjnej i prawnej. Proces odbywa się wirtualnie, a wszelkie działania w terenie mogą się rozpocząć dopiero wówczas, gdy wszelkie procedury zostaną zakończone. Długotrwały proces utrudniał przekonanie mieszkańców wsi Koźlice do projektu scalenia. – Kompleksowe scalenia gruntów traktowane są dziś jako jeden z podstawowych zabiegów wpływających na poprawę organizacji rolniczej przestrzeni, ale nie ukrywajmy, że szczególnie ważne jest zagospodarowanie po-scaleniowe wsi – podkreśla wicestarosta polkowicki, Kamil Ciupak.

W drugim etapie projektu wybudowano i przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazd do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Koźlice, łącznej długości 2,898 kilometrów.

Scalenie gruntów wsi Koźlice i budowa dróg były w całości finansowane ze środków publicznych. Na realizację zadania powiat polkowicki otrzymał od marszałka dolnośląskiego kwotę wysokości 2 883 388,68 zł plus vat, z czego 25% środków pochodziło z krajowych środków publicznych, natomiast 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt projektu to 3 294 081,51 złotych. Zaletą projektu jest to, że rolnicy przez okres 3 lat od momentu jego zakończenia skorzystają ze zwolnień i ulg od podatku rolnego.

Wicestarosta Polkowic Kamil Ciupak informuje, że proces scalania na terenie powiatu polkowickiego obył się już po raz drugi. W 2014 r. scalono grunty we wsi Szklary Dolne w gminie Chocianów. Proces ten kosztował prawie 8 milionów złotych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.